درباره گروه مراکز موسسه

درباره گروه مراکز موسسه


امروزه در عرصه رقابتی اقتصادهای جهانی و ملی، استفاده از اطلاعات و دانش نوین، مهم ترین وسیله تصمیم گیری برای صنایع، سازمانها و بنگاه های اقتصادی محسوب می شود و دستیابی به اطلاعات مذکور ، به منظور اتخاذ تصمیمات دقیق تر، برنامه ریزی صحیح و مدیریت استراتژیک سازمان، یکی از چالشهای اصلی سازمانها در سطح ملی و بین المللی می باشد. که موسسات و سازمانهای زیادی در خارج از کشور اقدامات اساسی جهت رفع نیازهای مدیریت نموده اند و در ایران موسسه آئین ارقام تبریز گامی اساسی در جهت توسعه پایدار صنایع و سازمانها با مشارکت نهادها، انجمن های حرفه ای و تخصصی و دانشگاه خوارزمی به عنوان اولین دانشگاه تاسیس شده و برتر در ایران و سایر انجمن ها و سازمانهای تخصصی به راه اندازی گروه مراکز علمی و تخصصی در کشور نموده است و در تلاش است تا گام مؤثری در راستای راهبرد موسسه، در عرصه بین المللی و ملی بردارد. و این موسسه جهت پیشبرد اهداف سازمانی خود و ارائه خدمات نوین و با کیفیت، مجموعه ای از نیرو های خلاق ، با تجربه و دانش محور که از گروه‌هایی متخصصین و مشاورین حوزه های مختلف تشکیل یافته اند را تربیت و در فعالیت های حرفه ای و تخصصی سازمان، همکاری می نمایند.

گروه مراکز موسسه که در حوزه های مختلف تخصصی و علمی که از یک طرف در راستای توسعه صنایع، سازمانها و از طرف دیگر در ارتقاء سطح علمی و مهارتهای حرفه ای کارشناسان، مدیران و دانشجویان تشکیل یافته است به شرح ذیل می باشند:

• مرکز حسابرسی، حسابداری و مهندسی مالی

• مرکز توسعه راهبردی صنایع و سازمانها

• مرکز توسعه راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات

• مرکز آموزش های حرفه ای و تخصصی

• مرکز همایش های مرکز آموزش

• مرکز سمینارهای مرکز آموزش

• مرکز مشاوره روانشناسی

• آکادمی زبان های بین المللی