چشم انداز و ماموریت موسسه

چشم انداز و مأموریت موسسه


موسسه آئین ارقام تبریز با تکیه بر تجربه و دانش روز نیرو های خود و نهادها و انجمن های علمی و حرفه ای در تلاش است تا به یک موسسه برتر و با سابقه ای درخشان در عصر اطلاعات و ارتباطات در توسعه پایدار صنایع و سازمانها مشارکت داشته و بدین منظور به تعامل باز و منصفانه مدیریت با سازمانهای تخصصی، نهادها و انجمن های علمی، کارکنان، شرکای کسب و کار، مشتریان و مدیران متخصص و حرفه ای اقدام نموده و به عملیات یکپارچه در حوزه کسب و کار می پردازیم و آنچه زیربنای این چشم انداز و مأموریت را تشکیل می دهد، توجه به خلاقیت، نوآوری و بهبود مستمر می باشد.

برخی از مأموریت‌های کلان مؤسسه  با توجه به راهبرد و چشم انداز موسسه به شرح ذیل می باشد:

 • ارائه خدمات در حوزه های مالی، مدیریتی، مهندسی صنایع، اقتصاد، فناوری و .... در کلاس جهانی
 • طراحی و مهندسی در دانش نوین مالی، مهندسی صنایع، اقتصاد، فناوری، مدیریت و ...
 • گسترش خدمات و محصولات در قالب دانش بنیان در حوزه های مختلف
 • انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی در حوزه های فعالیت در جهت پیشبرد اهداف موسسه و همچنین در راستای توسعه صنایع و سازمانها
 • برنامه ریزی و توسعه در حوزه های مالی، مهندسی صنایع، اقتصد، مدیریت، فناوری و سرمایه گذاری و ....
 • پیاده سازی و بومی‌سازی دانش نوین در حوزه های مختلف و فناوری‌های نوین در کشور
 • مشارکت با سازمانها و نهادهای علمی، تخصصی و حرفه ای داخلی و خارجی در حوزه های مختلف و فناوری های نوین
 • صادرات خدمات و فناوری های پیشرفته از طریق گسترش فعالیت، توسعه، سرمایه گذاری و مشارکت های داخلی و خارجی
 • پیاده سازی و بومی سازی تخصص های نوین در حوزه های مختلف در راستای پایداری و توسعه و رقابت پذیری صنایع و سازمانها
 • گسترش و توسعه دانش نوین و تخصصی در حوزه های مختلف به صنایع و سازمانها در راستای پایداری و توسعه و رقابت پذیری صنایع و سازمانها
 • سرمایه گذاری در فناوری های نوین با مشارکت سازمانها و نهادهای داخلی و خارجی
 • توسعه فناوری‌های نوین بر پایه دانش بنیان در سطح داخلی و بین المللی
 • ارتقاء مهارت های حرفه ای، تخصصی و کاربردی و انتقال دانش روز در سطح بین المللی و توسعه ارتباطات بین المللی
 • افزایش سطح علمی و تخصصی صنایع و سازمانها در راستای توسعه و گسترش فعالیت های بین المللی
 • توانمندسازی صنایع و سازمانها در حوزه های مالی، مدیریتی، اقتصادی، مهندسی صنایع، فناوری و سرمایه گذاری
 • مشارکت با نهادها و سازمانها داخلی و خارجی در جهت پیشبرد اهداف توسعه فناوری، گسترش صادرات و سرمایه گذاری