درباره موسسه

درباره مؤسسه


رسالت موسسه:


موسسه آئین ارقام تبریز به شماره ثبت 1737، به عنوان موسسه ای پیشرو در ارائه خدمات نوین در راستای توسعه صنایع و سازمانها، جهت ارائه خدمات حرفه ای و تخصصی در حوزه های حسابرسی، حسابداری، مهندسی مالی، مهندسی صنایع، اقتصاد، مدیریت و توسعه راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین گسترش دانش حرفه ای و تخصصی در رشته های مختلف اقدام به تأسیس و راه اندازی 8 مرکز تخصصی در حوزه های مختلف با اتکاء به تیم حرفه ای و تخصصی خویش نموده است و اقدام به ارائه خدمات با کیفیت با عمل به راهبرد موسسه می نماید تا گامی مؤثر در جهت توسعه صنایع، سازمانها و همچنین گسترش فناوری و دانش حرفه ای و تخصصی بردارد.

دورنمای موسسه:


این موسسه در نظر دارد با عمل به رسالت خود در مسیر دستیابی به چشم انداز و راهبرد تعیین شده، به عنوان موسسه ای پیشرو و برتر در سطح کشور و منطقه در راستای توسعه پایدار صنایع و سازمانها مطرح و همواره به ارائه خدمات نوین، حرفه ای، تخصصی و با کیفیت در کلاس جهانی بپردازد و این رویای موسسه می باشد که توسعه و پیشرفتی پایدار در صنایع و سازمانها صورت گرفته و در رقابت های بین المللی همواره پیشرو باشند.

ارزش‌های موسسه:


ارزش های موسسه عبارت است از اعتقاد به ارزش های والای انسانی، اعتقاد به قانون مداری، رعایت اخلاق حرفه ای در محیط موسسه و سازمانها، ارتقاء بهره وری، ارتقاء مستمر کیفیت خدمات، رضایت مندی مشتریان، رضایت مندی سازمانی کارکنان موسسه، کارایی و شفافیت در استفاده از منابع، توسعه اخلاق حرفه ای، شناسایی نیازهای مشتریان، یادگیری مستمر، مسئولیت پذیری، نظام مند بودن، توسعه فضای احترام و اخلاق، پاسخگویی سریع به نیازهای در حال تغییر صنایع و سازمانها، سرمایه انسانی حرفه ای و متخصص، ارتقاء پشتکار سازمانی، توانمندسازی سرمایه های انسانی موسسه، مشارکت با سازمانها، توسعه و نوآوری خدمات.