واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه (R&D) موسسه


با توجه به گسترش و توسعه سریع علوم و دانش، تجارت جهانی و فناوری و از طرف دیگر شرایط حاکم بر وضعیت اقتصادی و افزایش رقابت در بازار، سازمان ها و صنایع را بر آن داشته است تا عملیات سازمانی و رویکرد مدیریتی خود را تغییر دهند در این راستا موسسه آئین ارقام تبریز جهت ارائه خدمات نوین و همگام با دانش روز جهت پاسخ گویی به نیازهای صنایع و سازمان ها، واحد تحقیق و توسعه (R&D) را راه اندازی نموده است.

این واحد با تکیه بر کارشناسان متخصص و انجمن های علمی و حرفه ای و در راستای اهداف و مأموریت های موسسه، جهت برآورده نمودن نیازهای بالفعل و بالقوه مشتریان، محورهای زیر را در اولویت کاری برنامه خود دارد:

• انجام تحقیقات در جهت تشخیص و شناسایی نیازمندیهای بازار و مشتریان
• طراحی خدمات جدید با توجه به نیازمندیهای شناسایی شده در جهت توسعه صنایع و سازمانها
• ارتقا و توسعه سطح کیفی و عملکردی خدمات در راستای ارائه خدمات نوین به مشتریان
• بررسی مستمر گزارشات، رویه ها و رویکردهای ارائه خدمات به منظور تامین نیازهای جدید مشتریان
• تحقیق و پژوهش در زمینه شناسایی روش ها و رویکردها و دانش روز دنیا و تلاش در جهت بکارگیری آنها در طراحی و ارائه خدمات نوین
• تلاش مداوم در زمینه شناسایی و بکارگیری دانش روز در ارائه گزارشات مدیریتی در جهت توسعه صنایع و سازمانها
• شناسایی ارزیابی و بکارگیری استانداردهای مرتبط و ارائه‌ی راهکارهای بهبود و ارتقای سطح استاندارهای موسسه.
• پشتیبانی علمی از پروژه های جاری از طریق یافتن تئوری ها و مدل های روز در کلاس جهانی
• افزایش بهره وری فعالیت های منابع انسانی و نشر دانش و تحقیق و توسعه در موسسه
• جستجو و ارائه متدولوژی های جدید در خصوص انجام پروژه‌های فعلی، تحقیق در خصوص یک موضوع تخصصی در مورد پروژه های فعلی و ارائه استانداردهای جدید و …
• همکاری با مرکز آموزش از طریق بازنگری ادواری دوره‌های آموزشی، طراحی دوره های آموزشی جدید و …
• ایجاد نظام مدیریت دانش در سطح گروه و ارتقاء روزآمد این نظام
• طراحی، استقرار و ترویج تحقیق و توسعه به عنوان یک ارزش در سطح گروه
• ارائه نیازها و موضوعات تخصصی در خصوص پروژه ها و دوره های آموزشی به بخش R&D
• تهیه گزارشات خاص مدیریتی
• تهیه وتنظیم بخشنامه دستورالعمل‌ها به دستور هیئت مدیره موسسه
• تدوین و پیاده سازی برنامه های استراتژیک و عملیاتی
• تلخیص و بهره‌برداری از منابع علمی جهت بکارگیری آخرین روش های علمی در فرآیند امور موسسه
• ارزیابی عملکرد موسسه و نیروهای متخصص و ارائه گزارشات به مدیریت
• انجام کلیه امور مربوط به آموزش کارکنان با محوریت برنامه استراتژیک آموزشی
• انجام کلیه موارد مربوط به اصلاح ساختارسازمانی و شناسایی و بررسی فرآیندها
• ایجاد بانک اطلاعاتی علمی و فناوری در موسسه
• برقراری ارتباط با شرکت‎های خارجی و تبادل اطلاعات بویژه با واحدهای تحقیق و توسعۀ آنها
• بررسی و تعریف پروژه‌های جدید در راستای بهینه‌سازی فعالیت‌های موسسه و انجام طرح‌های تحقیقاتی
• ارائه‌ی راهکار ارتقای سطح علمی و مهارت‌ها و بهره‌وری از نیروها و سایر منابع موسسه
• ارائه‌ی راهکارهای بهبود فرهنگ حاکم در موسسه و حفظ ارزش‌های به‌وجود آمده
• ارزیابی ضوابط و مقررات حاکم بر موسسه، همچنین ارزیابی اجرای آن‌ها و همچنین ارائه‌ی راهکارهای اصلاحی.
• ارائه راهکارهای نظارت دقیق‌تر بر عملکردها، پایش، تحلیل، بسترهای ارتباطی بین مدیران و کارکنان و یا کارکنان با یکدیگر.
• ارائه‌ی راهکارهای ارتقای سطح رضایت افراد وابسته به موسسه
• تحقیق در نیازها و انتظارات مشتریان (نیازهای صریح و پنهان) و ارائه‌ی راهکارهای ایجاد خدماتی که نیازها و انتظارات مذکور را پوشش دهد.
• تحقیق در مورد نیازها و انتظارات رو به رشد مشتریان و راهکارهای بلند مدت
• تحقیق و ارائه‌ی راهکارهای برندسازی، تبلیغات و کسب عناوین، گواهی‌نامه‌ها، مجوزها و رتبه‌های ضروری برای موسسه
• بررسی روابط عمومی شرکت، بسترهای ارتباطی، اطلاع‌رسانی و نظرسنجی‌ها و اندازه‌گیری میزان رضایت مشتریان، مانند خبرنامه‌ها، پرسش‌نامه‌ها، وب‌سایت، ویزیتورها و ... ارائه راهکارهای بهبود روابط عمومی موسسه و حفظ ارتباط مستمر با مشتریان.
• بررسی قوانین، مقررات، عرف و شرایط حاکم در کشور و بازار و بازنگری استراتژی‌های موسسه و ارائه‌ی راهکارهای انطباق با قوانین و شرایط جدید