مشاوره امور مالی...

مشاوره امور مالی

با توجه به حساسیت امور مالی در سازمانها و صنایع و در جهت مدیریت بهینه مالی و کنترل مالی فعالیت های مختلف در سازمان و همچنین جهت برنامه ریزی های استراتژیک و تصمیم های عملیاتی و اقتصادی، نیاز به گزارشات و مشاوره در امور مالی از ضروریات می باشد. امروزه مشاوره مالی نقش اساسی در سازمانها ایفا می‌نماید. مشاور ه مالی به عنوان اهرم ‌هایی در سیاست‌های مالی و اقتصادی سازمانها از طریق تنظیم و تعدیل امور مالی، سیاست‌های مالی را به اجرا در آورده و در قالب گزارشات قابل فهم و راهکارهای مفید و دقیق به مدیریت مالی و مدیریت سازمان جهت کنترل امور مالی، برنامه ریزی های استراتژیک و سیاست های مالی سازمان فراهم می آ...

مشاوره بحران مالی

بحران مالی حالتی است که تقاضای پول به سرعت نسبت به عرضه پول افزایش می یابد و یا حالتی که ارزش موسسات مالی یا دارایی های مالی کاهش عمده ای یابد ولی به اعتقاد فردریک میشکین بحران مالی شکست غیر خطی است که موجب می شود بازارهای مالی قادر به هدایت وجوه به فرصت های سرمایه گذاری پر بازده نباشند. سقوط اوراق قرضه وکاهش شاخص ها، سقوط بازار سهام وافت شاخص های سهام، سقوط بازار اعتبارات و شکاف شاخصTed ، کاهش بازدهی اوراق قرضه بنجل و سقوط نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی بیش از 25 درصد) از جمله علایم بحران های مالی است. امور مالی هر سازمانی وظیفه برنامه ریزی و مدیریت مربوط به امور مالی در سازمان ها را بر عهده د...

مدیریت سرمایه در گردش

در اقتصاد پر چالش کنونی با فشارهای فزاینده محیطی و منابع خارجی محدود، دارایی ها و بدهی های جاری (سرمایه در گردش) بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه سرمایه در گردش سازمان ها می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای آنها محسوب شود. اتخاذ تصمیمات تأمین مالی و سرمایه گذاری به عنوان دو وظیفه اصلی مدیریت امور مالی، جایگاه خاصی را در ارتقاء سازمان دارا می باشد. لذا یکی از بخش های اصلی که نیاز به کنترل و مدیریت صحیح دارد، بخش دارایی ها و بدهی های جاری می باشد. در این راستا، مدیریت سرمایه در گردش به عنوان نیاز اساسی سازمان ها در ایجاد یک موقعیت بهینه نقدینگی و اثر گذار بر عملکرد...

تجزیه و تحلیل نظام بودجه ریزی

نظام بودجه‌ریزی بعنوان یک نظام مدیریتی برای ارتقای کارایی و اثربخشی مصرف منابع سازمانی و کنترل عملیات یک سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بی شک تخصیص هدفمند منابع سازمانی به فعالیتهای سازمان می تواند ضمن شفاف سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه ها را فراهم سازد. در این حوزه تجزیه و تحلیل نظام بودجه ریزی سازمان علاوه بر ارائه اطلاعات جامع در خصوص انحرافات در عملیات و برنامه ریزی، منجبر به در افزایش کارآیی و اثر بخشی منابع سازمان خواهد شد. اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل نظام بودجه ریزی این امکان را به مدیریت فراهم می آورد تا بتواند با بررسی اطلاعات ...

ارزیابی و تحلیل ریسک مالی

ریسک به مفهوم عدم اطمینان به آینده می باشد. که در محیط اقتصادی امروزی و با تغییرات حاکم بر آن سازمانها قادر به اطمینان نسبت به اجرای دقیق برنامه های عملیاتی خود نمی باشند ولی با وجود عدم اطمینان نسبت به آینده، فرصتهایی برای سازمانها ایجاد می شود که هر سازمانی با مدیریت ریسک می تواند جهت توسعه کنترل برنامه های عملیاتی سازمان استفاده نماید. هرقدر ریسک ساختار سرمایه بیشتر باشد، سودآورى آن هم بیشتر خواهد شد. بنابراین، ساختار سرمایه‌اى که در نهایت انتخاب مى‌شود باید داراى میزانى از ریسک و بازده باشد که با هدف شرکت مبنى بر به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران سازگار باشد. عدم اطمینال محیطی و شدت رقابت...

مدیریت وجوه نقد

اهمیت وجوه نقد و مدیریت وجوه نقد امروزه بر هیچ کس پوشیده نیست. مدیریت صحیح وجوه نقد منجر به بالابردن بازدهی و کسب درآمد و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری سودآور در سازمان ها می شود. وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی و به عنوان یک عامل مهم در استراتژی عملیاتی بسیاری از سازمان ها می باشد. که جهت مدیریت وجوه نقد نیاز به گزارشات جامع از عملیات و امور مالی سازمان ضرورت دارد. سازمانها بایستی تدام فعالیت خود و توسعه عملیات و برنامه های بلندمدت سازمانی را با مدیریت وجوه نقد تضمین نمایند. زیرا در فعالیت های سازمان ها اعم از تولید، فروش، تأمین مالی و استقراض و در نهایت سرمایه گذاری، عنصر کلید...

طراحی و تجدید ساختار مالی و سازمانی

تجدید ساختار مالی و به تبع آن ساختار سازمانی موجب افزایش ارزش بازار شرکت و بهبود عملکرد عملیاتی می گردد. تجدید ساختار اصطلاحاً به معنی سازماندهی دوباره ساختارهای قانونی، عملیاتی، مالکیت و سایر ساختارهای شرکت می باشد. هدف از این کار، افزایش سودآوری یا سازماندهی بهینه شرکت با توجه به نیازهای کنونی شرکت است. دلایل دیگری نیز ممکن است برای تجدید ساختار وجود داشته باشد از جمله تغییر در مالکیت یا ساختار مالکیت و یا عکس العمل به بحران ها یا تغییرات در فضای کسب و کار مانند ورشکستگی و تغییر مدیریت. تجدید ساختار می تواند به صورت تجدید ساختار شرکت ها، تجدید ساختار بدهی و تجدید ساختار مالی نیز اتفاق بیاف...

مدیریت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت

دارایی های ثابت در سازمانها نقش مهمی را در انجام فعالیت های عملیاتی، ورود وجه نقد حاصل از عملیات و نهایتاً سودآوری سازمان ها ایفا کرده و بدون وجود آن ها فعالیات های اقتصادی امکان پذیر نمی باشد. دارایی های مذکور و سودآوری دارای تأثیر متقابل بر یکدیگر می باشند. بنابراین کیفیت سود گزارش شده نقش مهمی در تخصیص مطلوب منابع به سرمایه گذاری سودآور ایفا می کند. که در این خصوص مدیریت صحیح سرمایه گذاری در دارایی های ثابت این امکان را به سازمان ها می دهد که با کنترل سود حاصل از عملیات و مدیریت وجوه نقد سازمان به سرمایه گذاری های پایدار در دارایی های ثابت سازمان اقدام نمایند تا بازده حاصل از این سرمایه گذا...