امور مالی شهرداری ها...

مدیریت حسابداری شهرداری ها و هلدینگ آن

با وجود گستردگی روز افزون وظایف و خدمات ارائه شده توسط شهرداری ها، مدیریت و اداره امور شهرداریها بدون پشتیبانی سیستم های اطلاعاتی و در سر لوحه آن سیستم مالی و حسابداری ناممکن می باشد. با توجه به اینکه سیستم حسابداری در هر واحد اقتصادی جزء اساس و پایه امور مالی هر سازمان محسوب می شود لذا شهرداری ها نیز از این امر مستثنی نمی باشند و با توجه به حجم و گستردگی فعالیت این سازمان و جهت تحلیل ها و استفاده های آینده از سیستم حسابداری برای تهیه و طراحی گزاراشات خاص مدیریتی نیاز به مدیریت صحیح حسابداری در شهرداری ها و سازمان های تابعه آن می باشد. تأمین اطلاعات مورد نیاز برای اداره هر واحد اقتصادی مستل...

تحلیل و راهبرد مالی شهرداری ها

فرآهم آوردن اطلاعات مالی منسجم و به هنگام را می توان یکی از مهمترین اهداف سیستم حسابداری مالی تلقی کرد. این گروه از اطلاعات، مجموعه عملیات شهرداری ها را در قالب شاخص های کمی بیان و زمینه های لازم را برای کنترل، برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات مدیران مهیا می سازد. طراحی و تهیه گزارشات مالی جهت راهبرد مالی شهرداری ها و شرکتهای تابعه نیاز به استفاده از اطلاعات سیستم حسابداری دقیق و تحلیل آنها در قالب گزارشات متنوع و یکپارچه می باشد. با توجه به اینکه فعالیت شهرداری ها حوزه های مختلفی از جمله پروژه های عمرانی را شامل می گردد، نیاز به گزاشات تحلیل و راهبرد مالی شهرداری ها و سازمانهای تابعه بیش از پیش اح...

نظارت بر امور مالی شهرداری ها

امروزه دسترسی به اطلاعات مالی شفاف، قابل مقایسه و قابل ‌اتکاء بمنظور پاسخگویی به واحدها و سازمانهای درون سازمانی و برون سازمانی و تصمیم گیریهای اقتصادی آگاهانه از ضروریت های توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی به شمار می‌رود . امور مالی شهرداری ها بخش مهمی از سازمان را تشکیل می دهد که با عملکرد دقیق این واحد می توان با استفاده از گزارشات مالی به برنامه ریزی، کنترل، پیش بینی و تصمیم گیری های دقیق و به موقع در تمام حوزه های فعالیت سازمان و همچنین در وضعیت های متفاوت اقتصادی جهت پیشبرد اهداف سازمان اتخاذ نمود. لذا با داشتن امور مالی ضعیف با عملکرد نادرست، سازمان به دلیل خطای زیاد در تهیه گزا...

مشاوره مالی مستقل شهرداری ها

با توجه به حساسیت امور مالی در شهرداری ها و سازمانهای تابعه و در جهت مدیریت بهینه مالی و کنترل مالی پروژه ها و فعالیت های شهرداری ها و سازمانها تابعه و همچنین جهت برنامه ریزی های استراتژیک و تصمیم های عملیاتی و اقتصادی، نیاز به گزارشات و مشاوره در امور مالی برای شهرداری ها و سازمانها تابعه از ضروریات می باشد. امروزه مشاوره مالی نقش اساسی در سازمانها ایفا می‌نماید. مشاور ه مالی به عنوان اهرم‌هایی در سیاست‌های مالی و اقتصادی سازمانها از طریق تنظیم و تعدیل امور مالی، سیاست‌های مالی را به اجرا در آورده و در قالب گزارشات قابل فهم و راهکارهای مفید و دقیق به مدیریت مالی و مدیریت سازمان جهت کنترل امور...

استقرار، تجزیه و تحلیل بودجه عملیاتی

بر اساس ماده 23 آیین نامه مالی شهرداری ها ، مصوب تیر ماه 1346" بودجه شهرداری ، عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود، همراه با برآورد منابع مخارج و درآمدهای لازم برای تأمین هزینه آن ها پیش بینی می شود و پس ازتصویب انجمن شهر قابل اجراست". بنابراین بودجه بندی را می توان به عنوان فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود دانست و منظور از تنظیم بودجه حداکثر استفاده از منابع موجود است که معمولاً در حد کفایت نمی باشد. بنابراین لازم است که به نحوی از منابع محدود استفاده نمود که با حداقل هزینه بیشترین نتیجه را بدست آورد. زمانی ک...

مدیریت بهای تمام شده و ارائه گزارشات

سیستم بهای تمام شده به عنوان بازوی اصلی مدیریت جهت برنامه ریزی، تصمیم گیری و کنترل عوامل بهای تمام شده محسوب می شود و با استقرار و بهینه کردن ساختار های سیستم بهای تمام شده می توان در طراحی و استفاده از سایر امور از قبیل حسابداری مدیریت، بودجه بندی، تحلیل های مالی و ... بهره برد. و با بررسی اطلاعات جمع آوری شده و گزارشات این سیستم می توان به برنامه ریزی، کنترل، پیش بینی و تصمیم گیری های و تحلیل های مالی و اقتصادی دقیق و قابل اطمینان و اتکاء پرداخت و همچنین ارایه آن امکان کنترل عوامل بهای تمام شده و مراکز و فعالیت های مختلف هزینه را برای مدیران فراهم می آورد. در شهرداری ها با توجه به حجم فعال...

حسابداری مدیریت و ارائه گزارشات

نیاز روزافزون به اطلاعات صحیح و بهنگام برای به کارگیری در فرآیند تصمیم‌گیری مدیران، به‌مقوله‌ای اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. سیستم حسابداری مدیریت به عنوان مهم‌ترین زیرمجموعه سیستم اطلاعاتی مدیریت، منبع اصلی ارائه اطلاعات به‌شمار می‌آید. حسابداری مدیریت را می‌توان فرآیند شناسایی،‌اندازه‌گیری، گردآوری، سنجش، تحلیل، تفسیر و ارائه آن گروه از اطلاعات مالی و سایر اطلاعات کمی و عملکردی تعریف کرد که توسط مدیریت به منظور برنامه‌ریزی، کنترل، ارزیابی عملیات و استفاده بهینه از منابع در داخل یک سازمان، یعنی حصول اطمینان از بهره‌برداری مناسب از منابع و در جهت پاسخگویی مناسب در قبال این بهره‌برداری، مورد ا...

راهبرد برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در شهرداری ها

منابع انسانی به دلیل محدودیت آن و منابع اطلاعاتی به دلیل اهمیت آن درتصمیم گیری درست از اهمیت بیشتری برخوردار هستند پس مدیریت برای کلیه منابع تحت اختیار خود بایستی برنامه ریزی مناسبی داشته باشد. سازمان ها به راهکارها و راهبردهای بهتر با ساختارهای انعطاف پذیر و قابل اطمینان تر نیاز دارند. بسیاری از ساختارهای سازمانی و تشکیلاتی توسط سیستم های اطلاعاتی که فرآیندهای کاری را به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در جهت رشد و ابقاء سازمان پشتیبانی می کنند، بهبود یافته اند. با اداره مؤثرتر این فرآیندها سازمان ها می توانند از طریق کاهش هزینه، افزایش کارایی و اثربخشی و بهبود فرآیند اطلاعاتی سازمانی و بهبود عمل...

طراحی تأمین مالی و کنترل مالی شهرداری ها

تامین منابع مالى، یکى از مهم ترین وظایف نهادهاى عمومى، مانند شهردارى هاست. منابع مالى شهردارى ها، به صورت مختلف، قابل وصول می باشند، اما همه آنها از خصوصیات درآمدهاى پایدار، برخوردار نیستند. پایدارى درآمدها، مستلزم آن است که اولا این اقلام، از استمرار نسبى برخوردار باشند و ثانیا دستیابى به این درآمدها نباید شرایط کیفى شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار دهد. این موسسه برای اولین بار در ایران به ارائه خدمات نوین برای شهرداری ها و سازمانهای تابعه آن با استفاده از بررسی های صورت گرفته و با تکیه بر روشها و تکنیکهای معتبر که یکی از این خدمات به دلیل حساسیت بیشتر در هر سازمانی بخصوص شهرداری ها، طراحی ...

مهندسی مالی در شهرداری ها

مهندسی مالی عبارت است از طراحی، توسعه و نوآوری در ابزار و سیستمهای مالی و ارائه راه حلهای خلاقانه برای حل مشکلات مالی و کاهش ریسک در جهت افزایش ارزش سازمانها. و هدف از آن استفاده از فن آوری محاسباتی و اطلاعاتی پیشرفته در بازارهای مالی و همچنین استفاده از علم مهندسی مالی جهت طراحی ابزارهای نوین مالی و کاهش ریسک در برنامه ریزی های سرمایه گذاری و سیاست های مالی می باشد. شهرداری ها از جمله سازمان های هستند که با توجه به ایجاد درآمد پایدار و تأمین مالی طرح های عمرانی و عملیات جاری مدیریت شهری، ابزارهای مهندس مالی می تواند راهکارهای مهم در این خصوص ارائه نماید. در این خصوص موسسه آئین ارقام تبریز ب...

سایر خدمات تخصصی مالی و مدیریتی شهرداری ها

با توجه به شرایط فعالیتی شهرداری ها و سازمانهای تابعه آن و حجم فعالیت و گستردگی عملیات شهرداری ها، خدمات تخصصی مالی و مدیریتی جهت ارائه گزارشات و راهبردهای مالی و مدیریتی با استفاده از روشها و تکنیکهای نوین برای مدیران بیش از پیش وجود دارد و با توجه به رسالت حرفه ای و تخصصی موسسه ؛ این موسسه به عنوان تنها موسسه پیشرو در ارائه خدمات نوین مالی و مدیریتی به شهرداری ها و با مشارکت انجمن های علمی و تخصصی و همکاری علمی با دانشگاه خوارزمی به عنوان اولین دانشگاه تأسیس شده در ایران و یکی از نهادهای علمی معتبر در کشور می باشد. که با توجه به راهبرد موسسه همواره به بهبود مستمر و نوآوری در خدمات خود توجه د...