امور مالی صنعت نفت و گاز...

حسابداری نفت و گاز و هلدینگ آن

با وجود گستردگی روز افزون وظایف و محصولات ارائه شده توسط صنعت نفت و گاز مدیریت و اداره امور صنعت نفت و گاز بدون پشتیبانی سیستم های اطلاعاتی و در سر لوحه آن سیستم مالی و حسابداری ناممکن می باشد. نفت و گاز طبیعی، مهم ترین منابع تأمین انرژی بشر امروزی هستند؛ به‌طوری که نفت خام ۴۵ درصد و گاز طبیعی ۲۵ درصد انرژی دنیا را تأمین می‌کنند؛ از این رو نفت و گاز در معادلات اقتصادی ـ سیاسی جهان اهمیت راهبردی دارند و در فرآیند روابط بین الملل نقش مهمی می‌توانند ایفا می کنند. با توجه به اینکه سیستم حسابداری در هر واحد اقتصادی جزء اساس و پایه امور مالی هر سازمان محسوب می شود لذا صنعت نفت و گاز نیز از این امر...

تحلیل و راهبرد مالی صنعت نفت و گاز

فرآهم آوردن اطلاعات مالی منسجم و به هنگام را می توان یکی از مهمترین اهداف سیستم حسابداری مالی تلقی کرد. این گروه از اطلاعات، مجموعه عملیات صنعت نفت و گاز را در قالب شاخص های کمی بیان و زمینه های لازم را برای کنترل، برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات مدیران مهیا می سازد. طراحی و تهیه گزارشات مالی جهت راهبرد مالی صنعت نفت و گاز و شرکتهای تابعه نیاز به استفاده از اطلاعات سیستم حسابداری دقیق و تحلیل آنها در قالب گزارشات متنوع و یکپارچه می باشد. با توجه به اینکه فعالیت صنعت نفت و گاز حوزه های مختلفی از جمله پروژه های عمرانی را شامل می گردد، نیاز به گزاشات تحلیل و راهبرد مالی صنعت نفت و گاز و سازمانهای تاب...

نظارت بر امور مالی صنعت نفت و گاز

امروزه دسترسی به اطلاعات مالی شفاف، قابل مقایسه و قابل ‌اتکاء بمنظور پاسخگویی به واحدها و سازمانهای درون سازمانی و برون سازمانی و تصمیم گیریهای اقتصادی آگاهانه از ضروریت های توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی به شمار می‌رود. با توجه به اینکه امور مالی صنعت نفت و گاز بخش مهمی از سازمان را تشکیل می دهد که با عملکرد دقیق این واحد می توان با استفاده از گزارشات مالی به برنامه ریزی، کنترل، پیش بینی و تصمیم گیری های دقیق و به موقع در تمام حوزه های فعالیت سازمان و همچنین در وضعیت های متفاوت اقتصادی جهت پیشبرد اهداف سازمان اتخاذ نمود. لذا با نبود امور مالی پیشرو و منطبق بر رویه های جهانی، سازمان ...

مشاوره مالی مستقل نفت و گاز

با توجه به حساسیت امور مالی در صنعت نفت و گاز و سازمانهای تابعه و در جهت مدیریت بهینه مالی و کنترل مالی پروژه ها و فعالیت های صنعت نفت و گاز و سازمانها تابعه و همچنین جهت برنامه ریزی های استراتژیک و تصمیم های عملیاتی و اقتصادی، نیاز به گزارشات و مشاوره در امور مالی برای صنعت نفت و گاز و سازمانها تابعه از ضروریات می باشد. امروزه مشاوره مالی نقش اساسی در سازمانها ایفا می‌نماید. مشاور ه مالی به عنوان اهرم‌ هایی در سیاست ‌های مالی و اقتصادی سازمانها از طریق تنظیم و تعدیل امور مالی، سیاست ‌های مالی را به اجرا در آورده و در قالب گزارشات قابل فهم و راهکارهای مفید و دقیق به مدیریت مالی و مدیریت سازمان...

استقرار، تجزیه و تحلیل بودجه عملیاتی

بودجه بندی را می توان به عنوان فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود دانست و منظور از تنظیم بودجه حداکثر استفاده از منابع موجود است که معمولاً در حد کفایت نمی باشد. بنابراین لازم است که به نحوی از منابع محدود استفاده نمود که با حداقل هزینه بیشترین نتیجه را بدست آورد. زمانی که هدف از بودجه بندی، کنترل است در واقع بودجه فقط به مسائل جاری و کم اهمیت می اندیشد و به هیچ وجه مسئله سیاستهای کلی مطرح نیست و آنچه حائز اهمیت است صرفه جویی در هزینه هاست و این اقتضای سیستم بودجه ای مبتنی بر کنترل می باشد که امروزه با تنظیم بودجه به چنین هدفی، سنتی بوده و در پیشبرد اهداف سازمان تأثیر بسزایی نخواهد د...

مدیریت بهای تمام شده و ارائه گزارشات

سیستم بهای تمام شده به عنوان بازوی اصلی مدیریت جهت برنامه ریزی، تصمیم گیری و کنترل عوامل بهای تمام شده محسوب می شود و با استقرار و بهینه کردن ساختار های سیستم بهای تمام شده می توان در طراحی و استفاده از سایر امور از قبیل حسابداری مدیریت، بودجه بندی، تحلیل های مالی و ... بهره برد. و با بررسی اطلاعات جمع آوری شده و گزارشات این سیستم می توان به برنامه ریزی، کنترل، پیش بینی و تصمیم گیری های و تحلیل های مالی و اقتصادی دقیق و قابل اطمینان و اتکاء پرداخت و همچنین ارایه آن امکان کنترل عوامل بهای تمام شده و مراکز و فعالیت های مختلف هزینه را برای مدیران فراهم می آورد. در صنعت نفت و گاز با توجه به حجم ...

حسابداری مدیریت و ارائه گزارشات

نیاز روزافزون به اطلاعات صحیح و بهنگام برای به کارگیری در فرآیند تصمیم‌گیری مدیران، به‌مقوله‌ای اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. سیستم حسابداری مدیریت به عنوان مهم‌ترین زیرمجموعه سیستم اطلاعاتی مدیریت، منبع اصلی ارائه اطلاعات به‌شمار می‌آید. حسابداری مدیریت را می‌توان فرآیند شناسایی،‌اندازه‌گیری، گردآوری، سنجش، تحلیل، تفسیر و ارائه آن گروه از اطلاعات مالی و سایر اطلاعات کمی و عملکردی تعریف کرد که توسط مدیریت به منظور برنامه‌ریزی، کنترل، ارزیابی عملیات و استفاده بهینه از منابع در داخل یک سازمان، یعنی حصول اطمینان از بهره‌برداری مناسب از منابع و در جهت پاسخگویی مناسب در قبال این بهره‌برداری، مورد ا...

برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در صنعت نفت و گاز

ERP یک مجموعه از ماژول های یکپارچه آماده راه اندازی و از پیش طراحی شده است که تمام فرآیندهای تجاری سازمان را پوشش می دهد. که استفاده از سامانه های نوین و مکانیزه سطح جمع آوری اطلاعات، پردازش و کنترل دستی آنها را کاهش و سطح تحلیل و تصمیم گیری توانمند را در سازمان ها افزایش می دهد، که استفاده از سامانه های نوینی چون ERP SAP برای ارتقای صنعت نفت و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در این صنعت مورد توجه قرار گرفته است. پس مدیریت برای کلیه منابع تحت اختیار خود بایستی برنامه ریزی مناسبی داشته باشد. سازمان ها به راهکارها و راهبردهای بهتر با ساختارهای انعطاف پذیر و قابل اطمینان تر نیاز دارند. بسیاری از ساختارها...

طراحی تأمین مالی و کنترل مالی صنعت نفت و گاز

تامین منابع مالى، یکى از مهم ترین وظایف صنعت نفت وگاز است. پروژه های بالادستی و پایین دستی نفت و گاز نیازمند حجم بسیار بالای سرمایه گذاری می باشند. شرکتهای بزرگ نفت و گاز از روشهای متنوعی جهت تامین مالی هزینه های پروژه ها استفاده می نمایند که سه روش تامین مالی شرکتی، پروژه‌ای و ساختار یافته، از روش‌های مرسوم است. در ایران روش تامین شرکتی بیش از همه روش ها مورد استفاده قرار می گیرد و شرکت‌های نفتی از بودجه خودشان یا از طریق اوراق مشارکت یا تسهیلات بانکی، منابع مورد نیازشان را تامین می‌کنند. منابع محدود مالی و جذابیت ناکافی ابزارهای تعریف شده فعلی تکافوی نیازهای جدید سرمایه گذاری پروژه های بالا ...

مهندسی مالی در صنعت نفت و گاز

مهندسی مالی عبارت است از طراحی، توسعه و نوآوری در ابزار و سیستمهای مالی و ارائه راه حلهای خلاقانه برای حل مشکلات مالی و کاهش ریسک در جهت افزایش ارزش سازمانها. و هدف از آن استفاده از فن آوری محاسباتی و اطلاعاتی پیشرفته در بازارهای مالی و همچنین استفاده از علم مهندسی مالی جهت طراحی ابزارهای نوین مالی و کاهش ریسک در برنامه ریزی های سرمایه گذاری و سیاست های مالی می باشد. صنعت نفت و گاز از جمله سازمان های هستند که با توجه به ایجاد درآمد پایدار و تأمین مالی پروژه های بالادستی و پایین دستی و عملیات جاری، ابزارهای مهندس مالی می تواند راهکارهای مهم در این خصوص ارائه نماید. در این خصوص موسسه آئین ارقام...

سایر خدمات تخصصی مالی و مدیریتی صنعت نفت و گاز

با توجه به شرایط فعالیتی صنعت نفت و گاز و سازمانهای تابعه آن و حجم فعالیت و گستردگی عملیات این صنعت، خدمات تخصصی مالی و مدیریتی جهت ارائه گزارشات و راهبردهای مالی و مدیریتی با استفاده از روشها و تکنیکهای نوین برای مدیران بیش از پیش وجود دارد و با توجه به رسالت حرفه ای و تخصصی موسسه؛ این موسسه به عنوان تنها موسسه پیشرو در ارائه خدمات نوین مالی و مدیریتی به صنعت نفت و گاز و با مشارکت انجمن های علمی و تخصصی و همکاری علمی با دانشگاه خوارزمی به عنوان اولین دانشگاه تأسیس شده در ایران و یکی از نهادهای علمی معتبر در کشور می باشد. که با توجه به راهبرد موسسه همواره به بهبود مستمر و نوآوری در خدمات خود ت...