خدمات و مشاوره مدیریتی...

مشاوره مدیریتی

باتوجه به رشد و گسترش فعالیت‌های صنعتی، توسعه بنگاه‌های اقتصادی کشور، افزایش رقابت و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده از ابزارها، روشها و تکنیک های نوین خدمات مشاوره مدیریت بیش از پیش برای سازمانها جهت برنامه ریزی راهبردی، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت امور مالی، بهبود عملیات، بهره وری و کیفیت، مدیریت و برنامه ریزی ریسک، مدیریت پروژه، مهندسی ارزش و ... ضرورت می یابد. از این رو سازمان‎های جویای موفقیت، به منظور کاهش چالش‎های موجود در کسب و کارشان از مشاوران مجرب در شاخه‎های گوناگون مشاوره مدیریت استفاده می‎نمایند. جهت توسعه راهبردی صنایع و سازمانها موسسه آئین ارقام تبریز با استفاده از...

مشاوره استراتژی و عملیات

مشاوره مدیریت استراتژیک با هدف کمک به سازمان ها برای تخصیص مناسب منابع و همسوسازی تمامی مولفه های سازمانی برای دستیابی به اهداف و ایچاد تمایز رقابتی انجام می گردد. فرایند مدیریت استراتژیک شامل تعیین ماموریت و چشم انداز، انجام تحلیل های محیطی، داخلی و صنعت و رقابت،ذینفعان و مزیت های رقابتی است که متعاقب آن استراتژی های شرکت با رویکرد تحول و تغییر تدوین می گردد، برای مدیریت عملکرد استراتژیک هدف گذاری کمی و پایش مستمر آن انجام گرفته و با تعریف اقدامات ابتکاری و همسو سازی تمامی مولفه های سازمانی شامل فرایندها و ساختار و سبک رهبری، استراتژی های تعیین شده جاری سازی می گردد. جهت افزایش ارزش سازمان، ...

مشاوره سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاری (investment) فرآیندی استراتژیک است و در سطح بنگاه اقتصادی و سطح کلان از چنان اهمیتی برخوردار است که نمی‌توان بدون توجه به آن، به اهداف توسعه پایدار دست یافت. سرمایه‌گذاری عبارت است از انتقال ارزشی در حال حاضر، با هدف به دست آوردن ارزش بیشتر یا ارزش دیگر در زمان آینده. به عبارتی سرمایه‌گذار در حال حاضر، ارزش مشخصی را فدا می‌کند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی که مورد نظرش است بدست آورد. در خصوص نوع، میزان و نحوه سرمایه‎گذاری خدمات ذیل را ارائه می نماید: 1- اصلاح ساختار سازمانی 2- تهیه برنامه کسب وکار 3- مشاوره ادغام و تملک 4- تهیه طرح‌ تجاری، برنامه کسب و کار، ارزیابی فنی اق...

تجزیه و تحلیل صورت های مالی اساسی

یکی از ابزارهایی که مدیران و کارشناسان مالی شرکتها برای تعیین موقعیت و وضعیت مالی شرکتها مورد استفاده قرار می دهند، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با استفاده از تکنیکهای مالی است. در واقع تکنیکهای مالی واقعیت های مهمی را در ارتباط با نتایج عملیات و وضعیت مالی یک شرکت آشکار می سازند. همچنین با استفاده از آن مشکلات و نقاط ضعف و قوت مالی شرکتها تعیین می گردد. به منظور تحلیل وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی هر سازمان، تکنیکهای مالی تفسیر گردیده و در قالب گزارشات تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به مدیران جهت بررسی وضعیت سود آوری، ریسک مالی، وضعیت تولید و فروش ، وضعیت بدهی ، حاشیه سود و ... در راس...

نظارت بر امور مالی

امروزه دسترسی به اطلاعات مالی شفاف، قابل مقایسه و قابل ‌اتکاء بمنظور پاسخگویی به واحدها و سازمانهای درون سازمانی و برون سازمانی و تصمیم گیریهای اقتصادی آگاهانه از ضروریت های توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی به شمار می‌رود . امور مالی سازمان ها رکن اساسی در هر سازمانی می باشد. که با عملکرد دقیق این واحد می توان با استفاده از گزارشات مالی به برنامه ریزی، کنترل، پیش بینی و تصمیم گیری های دقیق و به موقع در تمام حوزه های فعالیت سازمان و همچنین در وضعیت های متفاوت اقتصادی جهت پیشبرد اهداف سازمان اتخاذ نمود. لذا با داشتن امور مالی ضعیف با عملکرد نادرست، سازمان به دلیل خطای زیاد در تهیه گزارشا...

تهیه گزارشات مالی بر مبنای تورم

یکی از مفروضات بدیهی تهیه صورتهای مالی «فرض ثبات واحدپولی» به عنوان معیار اندازه گیری فعالیت های اقتصادی است. در یک نظام مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی، دارایی ها و بدهی ها به بهای تحصیل اندازه گیری می شود. اما با تغییر سطح عمومی قیمت ها به دلیل شرایط اقتصادی مانند تورم یا رکود یا تغییر در فن آوری، ارزش پول نیز به تناسب آن تغییر می کند، در نتیجه ارزش مبالغ گزارش شده در صورتهای مالی بر فرض ثابت بودن پول، قابل اتکاء نمی باشند. در حسابداری مبتنی بر سطح عمومی قیمت، می توان درآمدها و هزینه ها را به بهترین شیوه مقایسه نمود، زیرا از ریالهای یکسانی استفاده می شود. در شرایطی که قیمت‌ها مدام در حال افزا...

تهیه گزارشات خاص مدیریتی

نظر به اهمیت و نقش مدیریت مالی در انواع تصمیمات مدیران بنگاه های اقتصادی و با توجه به پیچیده شدن فضای کسب و کار و افزایش رقابت، افزایش آگاهی از تکنیک های مختلف در حوزه سرمایه گذاری، تامین مالی و عملیات ضروری به نظر می رسد. همچنین از آنجا که هدف اصلی هر سازمان انتفاعی کسب سود می باشد، توجه به مسایل حوزه حسابداری و مالی اهمیت بسیاری دارد. از طرف دیگر توجه به مسایل استراتژیک سازمان و ایجاد ارتباط بین بخش های مختلف ازجمله واحد مالی با استراتژی های کلان رقابتی یعنی ایجاد تفکر سیستمی از عوامل موثر بر بقا و موفقیت سازمان می باشند. این امر با تهیه انواع گزارشات مورد نیاز از امور مالی تامین می گردد. گز...

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

در جهان امروز، سرعت دسترسی به اطلاعات در توسعه پایدار موسسه‌های اقتصادی و تصمیم‌گیریهای اقتصادی استفاده‌کنندگان نقش حیاتی دارد. آنچه برای مدیران و کارشناسان سازمانها و شرکتها دارای اهمیت است، آگاهی از رخدادهای شرکت و رسیدگی سریعتر به مشکلات و شناسایی فرصتهاست. در این میان، سیستم اطلاعاتی حسابداری ابزاری قدرتمند است که پیشرفت، کارایی و اثربخشی فرایند گزارشگیری را آسان می‌کند. موسسه آئین ارقام تبریز در راستای اجرای صحیح سیستم اطلاعات حسابداری در سازمانها و شرکتها خدمات تخصصی طراحی، پیاده سازی و مدیریت سیستم اطلاعاتی حسابداری را به سازمانها و شرکتها توسط کارشناسان با تجربه و متخصص، ارائه می نماید...

طراحی و استقرار سیستم های کنترل مدیریتی

سازمانها برای حفظ بقای خود و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز به بهبود مستمر عملکرد خود نیاز دارند و در این راستا استفاده از نظام های کنترل مدیریت ضروری است. پنج وظیفه اصلی مدیران عبارتند از: برنامه ریزی،سازماندهی، تأمین نیروی انسانی، رهبری و کنترل. با وجود اهمیت تقریباً یکسان این وظایف، برنامه ریزی نسبت به بقیه اولویت دارد چون سایر وظایف مدیریت پـس از برنامـه ریـزی و بـه منظـور تأمین اهـداف پیش بینی شده آغاز می شوند. برنامه ریزی بدون سازماندهی و انتخاب افراد مناسب برای انجام فعالیت ها و برنامه ها و هم چنین عدم نظارت بر اجرا، امری زاید می باشد. سیستم سنجش عملکرد یک سیستم کنترلی است و در مدیریت ع...

استقرار نظام بودجه

با توجه به عدم آشنایی بیشتر سازمانها به صورت کامل از مفهوم بودجه و بودجه ریزی سعی در تبیین و توضیح مفهوم بودجه و به عبارتی مشخص نمودن تعاریف، اهداف و مزایای بکار گیری آن در شرکتها مطالب ذیل ارائه می گردد: یکی از ایرادات اساسی موجود در سیستمهای کنترلی و عملیات شرکت ها، فقدان یک نظام جامع بودجه ای می باشد . با توجه به اهمیت تهیه بودجه مناسب در شرکتها و با توجه به اشکالات موجود در غیاب چنین سیستم کنترلی، اهداف، مزایای استفاده از سیستم کنترل بودجه و مراحل بودجه بشرح ذیل ارائه می گردد: 1. اهداف برنامه ریزی فعالیتهای آینده امری بسیار حیاتی بوده و بدون چنین برنامه ریزی هائی ادامه فعالیت مستمر ...

بودجه ریزی، تحلیل و کنترل پروژه

با توجه به روند رو به توسعه گسترش صنایع درکشور و افزایش تدریجی طرحهای عمرانی جدید و پروژه های صنعتی و عمرانی مختلف، برنامه ریزی و مدیریت پروژه صحیح در این بخشها ضروری است. تا با اتکاء بر آن، زمان اجراء و هزینه ها را کنترل نمود. و این امر مهم نیاز به کارشناسان با تجربه در حوزه های عمرانی، حسابداری، مدیریت و اقتصاد در صنعت پیمانکاری و طرح های عمرانی را می طلبد که موسسه آئین ارقام تبریز با تیم مجرب در حوزه های حسابداری، حسابرسی، مدیریت، عمران و اقتصاد جهت پیشبرد و ارائه خدمات به شرکتهای پیمانکاری و سازمانهایی که به اجرای پروژه های صنعتی و عمرانی می پردازند، آماده همکاری می باشد. مدیریت پروژه فرآ...

خدمات مدیریتی و نظارتی

امروزه مسأله تغییر و تحول یکی از مسایل بسیار مهم و حیاتی است که سازمانها درگیر آن بوده و بقا و دوام سازمانها وابسته به آن می باشد و تنها سازمان هایی می توانند موجودیت خود را حفظ نمایند که بتوانند خود را با آهنگ این تحولات اجتناب ناپذیر هماهنگ سازند. لذا راهکارهایی لازم است تا مدیران و کارکنان هر سازمان نسبت به پذیرش تغییر و نوآوری مقاومت کمتری از خود نشان داده و تغییرات مفید و اساسی را به راحتی بپذیرند. زیرا با قضاوت شهودی و مبتنی بر مدیریت سنتی نمی توان از فرصتهای به وجود آمده از تغییرات استفاده و در محیط اقتصادی به رقابت پرداخت و همچنین از منابع سازمان در جهت پیشبرد اهداف سازمان حداکثر استفا...

مشاوره و اجرای برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)

منابع انسانی به دلیل محدودیت آن و منابع اطلاعاتی به دلیل اهمیت آن درتصمیم گیری درست از اهمیت بیشتری برخوردار هستند پس مدیریت برای کلیه منابع تحت اختیار خود بایستی برنامه ریزی مناسبی داشته باشد. سازمان ها به راهکارها و راهبردهای بهتر با ساختارهای انعطاف پذیر و قابل اطمینان تر نیاز دارند. بسیاری از ساختارهای سازمانی و تشکیلاتی توسط سیستم های اطلاعاتی که فرآیندهای کاری را به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در جهت رشد و ابقاء سازمان پشتیبانی می کنند، بهبود یافته اند. با اداره مؤثرتر این فرآیندها سازمان ها می توانند از طریق کاهش هزینه، افزایش کارایی و اثربخشی و بهبود فرآیند اطلاعاتی سازمانی و بهبود عمل...