حسابداری مدیریت و بهای تمام شده...

حسابداری صنعتی

استفاده از حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده جهت دستیابی به بهای تمام محصولات و خدمات ارائه شده، تنظیم بودجه و تعیین هزینه های استاندارد و هزینه های واقعی عملیات و هزینه مراحل تولید و دوایر یا محصولات و تجزیه انحرافات و تعیین سودآوری و ... جهت بهبود وضعیت اقتصادی و عملیاتی سازمانها، از اهمیت ویژه برخوردار است. برای رسیدن به این هدفها ، حسابها طبقه بندی، ثبت، تجزیه و تحلیل و تفسیر می شوند تا ارتباط هر هزینه با مراحل تولید و توزیع کالا و خدمات مشخص و گزاشات مورد نیاز مدیریت در حوزه های مختلف بهای تمام شده ارائه گردد. به همین علت مدیریت در تلاش است تا با استفاده از روشهای مختلف و حسابهای ک...

حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت، بکارگیری اصول حسابداری و مدیریت مالی برای خلق، حفظ، ذخیره سازی و افزایش ارزش در نظر ذینفعان سازمان های انتفاعی یا غیر انتفاعی دولتی یا خصوصی است. حسابداری مدیریت بخش جداناپذیر حوزه مدیریت است که اطلاعات مرتبط با اهداف زیر را شناسایی، تولید، ارائه و تفسیر می کند: کمک به اتخاذ تصمیمات استراتژیک و طراحی استراتژی های سازمانی برنامه ریزی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدیت فعالیت ها تعیین ساختار سرمایه و تامین منابع مالی این ساختار طراحی استراتژی های انگیزشی برای مدیران ارشد و ذینفعان کمک به اتخاذ تصمیمات عملیاتی کنترل عملیات و حصول اطمینان از کارایی استفاده از منابع اندازه گیری...

استقرار سیستم بهای تمام شده

حسابداری بهای تمام¬شده به عنوان راهنمای مدیریت جهت برنامه¬ریزی، تصمیم¬گیری و کنترل عوامل موثر در بهای تمام‌شده (مواد، دستمزد و سربار) به شمار می¬رود. تجزیه و تحلیل انحرافات بین هزینه¬های پیش-بینی‌شده و واقعی در سیستم بهای تمام‌شده فعالیت‌ها با داشتن یک برنامه بلندمدت راهبردی استقراریافته در سیستم حسابداری سازمان، تلفیقی نوین به شمار می‌آید. ایجاد توازن بین شاخص‌های عملکردی در هنگام تجزیه و تحلیل عملکرد با کنار هم قرار دادن شاخص¬های نظام برنامه¬ریزی راهبردی و شاخص¬های مالی و سیستم بهای تمام‌شده در یک سیستم اطلاعات مدیریت، تلفیقی بسیار نو و جدید است که سازمان‌ها را در تحقق راهبردهای سازمانی از ج...

استراتژی محصولات و بازاریابی

تفاوت اساسی بین بازار محصولات مصرفی و محصولات صنعتی در انگیزه‌های خرید نهفته است و همین تفاوتها سبب می‌شود ساختار این دو بازار کاملاً با یکدیگر متفاوت باشد. انگیزه خرید برای محصولات صنعتی، استفاده از آنها در فرآیند تولید و اجرای سایر فعالیتهای تجاری است. در حالی که انگیزه خرید برای محصولات مصرفی، مصرف نهایی و شخصی محصولات توسط مصرف‌کنندگان است. ضمن این که به دلیل تفاوتهای اساسی بین بازارهای صنعتی و مصرفی، فعالیتها و عملیات بازاریابی نیز در این دو بازار با هم متفاوت است و هر یک از اینها، روشها و الگوهای خاص خود را دارد. ویژگی محصولات صنعتی (واسطه‌ای) این است که به مصرف نهایی مصرف‌کنندگان نمی‌ر...

تجزیه و تحلیل گزارشات مالی و مدیریتی

مدیران، برنامه ریزان و تصیمیم گیرندگان هر سازمان برای برنامه ریزی، کنترل، تعیین موقعیت، ارزیابی عملکرد، بررسی وضعیت مالی و... به گزارشات دقیقی نیاز دارند تا بتوانند با استفاده از نقشه راه خود مسیر حرکت سازمان را تشخیص و آن را به مسیری صحیح هدایت نمایند. در واقع تجزیه و تحلیل گزارشات مالی و مدیریتی واقعیت های مهمی را در ارتباط با نتایج عملیات، موقعیت و وضعیت مالی یک سازمان را آشکار می سازند. همچنین با استفاده از آن مشکلات و نقاط ضعف و قوت سازمان تعیین می گردد. همچنین اصل مهمی که در این گزارشات وجود دارد این است که مدیران می توانند با استفاده از این گزاشات برنامه ریزی های استراتژیک، ریسک مالی، ت...

پیاده سازی نظام اطلاعات حسابداری مدیریت

با توجه به این که اطلاعات حسابداری مدیریت به عنوان ابزار مدیریت در تصمیم گیری تلقی می گردد و هدف از ایجاد و گسترش آن کمک به مدیریت می باشد، اگر مدیریت به هر دلیلی از آن استفاده ننماید، آن اطلاعات هیچ گونه ارزشی برای سازمان نخواهد داشت. یکی از عوامل مهم عدم استفاده مدیریت از اطلاعات حسابداری این است که این اطلاعات کیفیت لازم را ندارد. زیرا در صورت قابل اتکاء بودن و مفید بودن اطلاعات حسابداری، مدیریت در تصمیم گیری های خود از آن استفاده می نماید. پیاده سازی نظام اطلاعات حسابداری مدیریت، مشتمل بر زیر سیستم های آن نظیر بهای تمام شده، بودجه ریزی عملیاتی، ارزیابی عملکرد، و ... می باشد و جهت استفا...