مهندسی مطالعات و توسعه بازار...

خدمات مطالعات بازار

برای داشتن اطمینان نسبت به هر قدمی که در بازار برداشته می شود می بایست ابتدا از شرایط آن بازار مطلع بود و رقبا را به خوبی شناخت، تا ضمن کاهش ریسک موجود از اتلاف هزینه نیز جلوگیری شود. با گردآوری، پردازش، تجزیه و تحلیل نظام مند اطلاعات و داده ها در مورد کلیه پارامترهای بازار کالاها و خدمات، می توان مصرف کنندگان و مشتریان را از طریق اطلاعات، به تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاها و خدمات ارتباط داد. مطالعات بازار در پی شناسایی و گردآوری و تجزیه و تحلیل آن دسته از اطلاعاتی برمی‌آید که به فرصت‌های بهتری در ارائه و عرضه کالا و یا خدمات خاصی می‌انجامد و یا مشکلات و تهدیدهای پیش روی بازاریابی کالا...

طراحی ساختار بازار های محیطی

در علم اقتصاد، منظور از ساختار بازار، تعداد شرکت‌هایی است که در حال تولید محصول یکسانی هستند. در واقع عناصر اصلی ساختار بازار، تعداد و اندازه بنگاه‌ها در بازار، شرایط ورود و گستردگی تمایزات در بازار محصول یا کالایی خاص است. هر کدام از موارد فوق، دارای شرایط و ویژگی‌هایی هستند که در میان آنها، ساختار رقابت کامل، مفیدترین است. زیرا در آن حالت، تقاضای واقعی مشتریان آشکار شده و تمامی عرضه کنندگان محصولات خود را در سطح قیمت و کیفیتی عرضه خواهند کرد که خریداران می‌خواهند، در صورتی که هزینه‌های فروشنده نیز تأمین بشود. به عبارت دیگر، رقابت کامل موجب می‌شود علایق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با یکدیگر ت...

طراحی ساختار بازارهای جهانی

نیازهای متغیر مصرف کنندگان، وجود نوسان در قدرت خرید آنها و چگونگی ارائه کالاها توسط تولیدکنندگان در بازارهای جدید همگی مؤید آن است که برای ایجاد نظم در بازار باید مطالعه و تحقیقی عمیق در جهت بررسی مفهوم بازار، فرایند، ساختار و عملکرد آن و نیز عناصر موثر بر تنظیم بازار چه به صورت داخلی چه منطقه ای و یا بین المللی به عمل آید، مثلاً در مطالعه بازارهای داخلی باید عوامل تنظیم بازار به خوبی مشخص و برای ایجاد ارتباط درست میان این عوامل برنامه ریزی کارشناسانه شود. یا بررسی شود دلایل برهم خوردن نظم بازار کدامند و یا درجه آزادی در تجارت داخلی (واردات) چقدر بر فرایند مناسب بازارها موثر است. چنانچه نگاه ...

نظارت و ارزیابی مستمر بر بازار

هوشمندی نسبت به بازار یعنی در اسرع وقت بتوان نیازها و خواسته های مشتری را در مقایسه با رقبا شناسایی کرد. بنابراین هوشمندی بازار شامل بررسی دقیق اعمال رقبا، شناسایی اقدامات رقبا در ساخت نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل نیروهای محیطی مانند قوانین و مقررات دولتی، تکنولوژی و... می باشد. اما این نگرش نیازمند آن است که کارکنان یک حس تعلق و تعهد را نسبت به سازمان شان داشته باشند. با تجزیه و تحلیل بازار می توان راهبردها و سازوکارهای مناسب برای ادامه فعالیت یک بنگاه اقتصادی را طراحی کرد. تجزیه و تحلیل بازار بدون پژوهش مستمر میسر نمی گردد. از طریق بررسی مستمر نیازهای بازار می توان سطح تولید اقتصادی مطاب...

مطالعه رقابت پذیری کالا و خدمات

امروزه با تغییرات سریع و گسترشی که در بازارهای داخلی و بین المللی رخ می دهد و توسعه فن آوری بیش از پیش افزایش می یابد، رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی را شدیدتر می نماید و در صورت عدم توجه به این بازارها امکان فعالیت و رقابت در این بازارها وجود نخواهد داشت و سازمانهایی که به این امر مهم توجه نمی نمایند به مرور زمان بازارهای خود را از دست داده و فرصت های ایجاد شده را به سازمان های رقیب خود در این این امر پیشرو بوده اند، خواهند داد. در این خصوص باید همیشه در نظر داشت علاوه بر شرایط حاکم بر بازار بایستی رقابت پذیری را یک هدف و کیفیت را ابزار آن دانست. بنابراین برای رقابت پذیری درست و پایدار،...

ارزیابی و مدیریت صادرات

یکی از مولفه های دنیای امروزی جهانی شدن اقتصاد با توجه به تأمین نیازهای داخلی کشورهای مختلف می باشد که این عامل نیاز کشورها به صادرات و واردات را منجر شده است. و در این خصوص کشوری (سازمانهای آن کشور) موفق به افزایش صادرات نسبت به واردات ( بازارهای داخلی) خود می باشد که علاوه بر شناسایی نیازهای کشورهای هدف با توسعه و مدیریت فناوری، صنایع، عملیات، نوآوری و زیرساخت های صنعتی خود از یک طرف و تولید محصولات و ارائه خدمات منطبق بر خواسته ها و نیازهایی کشورهای هدف نسبت به صادرات و توسعه محصولات خود اقدام نماید. صادرات به بازارهای منطقه ای و جهانی یکی از استراتژی های موثر بر توسعه کسب و کار برای شرک...