تحلیل و راهبرد صنایع و سازمانها...

تحلیل اقتصادی و مالی

تأثیرات اقتصادی و مالی دو رکن اصلی در مسیر توسعه سازمانها و صنایع می باشند که مدیران و دست اندرکاران صنایع و سازمانها همواره بایستی به آنها توجه ویژه ای نمایند زیرا در صورت عدم توجه به مسائل اقتصادی و مالی پیشبرد اهداف صنایع و سازمان با مشکلات زیادی مواجه و همچنین عملیات جاری سازمانها را مختل می نماید. جهت رقابت در عرصه داخلی و بین المللی، تحلیل دقیق مسائل اقتصادی و مالی و تطبیق این تحلیل ها با منابع، استعدادهای موسسه و زیر ساختهای سازمان حائز اهمیت می باشد. گزارشات تحلیل اقتصادی و مالی به مدیران و برنامه ریزان صنایع و سازمانها امکان واکنش سریع نسبت به مسائل اقتصادی با در نظر گرفتن تحلیل های ...

تحلیل مدیریتی و مالی

با توجه به اینکه همواره دنیای کسب وکار و صنعت با تحولات متعددی همچون رقابت، نوآوری، جهانی شدن و برون سپاری مواجه می باشند، توجه به مسائل مدیریتی و مالی در فعالیت های سازمانها اهمیت روز افزونی یافته است. بنابراین در محیط رقابتی، بنگاه های اقتصادی، برای حفظ بقای خود باید به طور گسترده بر مدیریت راهبردی توجه زیادی داشته باشند زیرا محیط صنایع و سازمانها در ایران با توجه به شرایط و مسائل سیاسی و اقتصادی به سمت رقابتی شدن حرکت می نماید و اگر سازمانها و صنایع در حال حاضر نتوانند زیر ساختها خود را جهت مواجه با مسائل مربوطه آماده نمایند در آینده نزدیک با مشکلات زیادی مواجه خواهند بود که این عامل امکان ...

تحلیل اقتصادی و مدیریتی

همواره امور اقتصادی یکی از مسائل مهم مدیران سازمانها و صنایع می باشد و تأثیرات اقتصادی بر تمام سازمانها و صنایع حائز اهمیت می باشد. با توجه به تغییرات و رقابت در محیط اقتصادی و صنعتی، عدم استفاده از فرصت ها و یا عدم استفاده صحیح از این فرصتها، به محدودیتهایی تبدیل می گردند که می تواند اساس پیشبرد و بنیان اهداف هر سازمانی را به چالش بکشاند. زیرا در عصر اطلاعات و ارتباطات، مدیران با توجه به داشته های سنتی که هر لحظه کهنه تر، ناکارآمدتر و منسوخ تر می شوند، نمی توانند در عرصه رقابت و جهانی شدن و ظهور صنایع و نوآوری های جدید، به پیشبرد سازمان خود یاری رسانند و تصمیماتی دقیق با توجه به محیط اقتصادی ...

تحلیل بازار و راه حل قیمت گذاری

تحلیل بازار و قیمت گذاری یکی از عناصر در هر سازمان می باشد که بر عوامل دیگر سازمان تأثیر می گذارد با توجه به اینکه قیمت تنها عامل ایجاد درآمد برای هر سازمانی می گردد در واقع سنجش و ارزش مبادله کالا و خدمات در قالب واحد پولی هرکشور تحت عنوان قیمت کالا و خدمات بیان می گردد و همچنین قیمت انعطاف‌‌پذیرترین عامل آمیزه بازاریابی شناخته می‌شود چراکه می‌توان به سرعت آنرا تغییر داد. بهترین قیمت برای کالا و خدمات، قیمتی است که خریدار با توجه به شرایط محصولات و خدمات به راحتی آن را بپذیرد و برای خرید آن تمایل داشه باشد و در عین حال سود دهی مناسبی هم برای فروشندگان و تولید گنندگان محصولات و ارائه دهندگا...

تحلیل کسب و کار - بازار

امروزه دنیای کسب و کار بیش از پیش پیچیده تر می شود و دلیل این پیچیدگی تنها به خاطر پیشرفت علوم و فناوری نمی باشد بلکه بخشی از آن به دلیل افزایش تعداد پارامترهای تأثیرگذار بر یک مسئله می‌باشد. بنابر تعریف استاندارد پیکرده دانش تحلیل کسب و کار (BABOK®)، تحلیل کسب و کار: انجام فعالیت های موردنیاز در شناسایی، مدیریت، برنامه ریزی، تحلیل و اعتبارسنجی نیازمندی های یک سازمان و ارائه راه حل مناسب جهت دستیابی سازمان به اهدف تعیین شده می باشد امروزه تحلیل کسب و کار نقش به سزایی در برنامه‌ریزی استراتژیک، شناخت ریسک‌ها و تبین روش‌ها و راهکارهای نوین در سازمان ها دارد. این موسسه با توجه به نیاز مدیران ...