مهندسی مالی...

طراحی ابزارهای نوین مالی

توسعه روزافزون ابزارهای تأمین مالی، حوزه جدیدی را در علم مالی به نام مهندسی مالی ایجاد کرده است. مهندسی مالی عبارت است از طراحی، توسعه و نوآوری در ابزار و سیستم‌های مالی و ارائه راه کار‌های خلاقانه برای حل مشکلات و مسائل مالی شرکت‌ها و کاهش ریسک، در راستای افزایش ارزش آن‌ها. در سال‌های اخیر، خلأ موجود در ابزارهای بدهی و پوشش ریسک در بازار سرمایه و محیط اقتصادی از یک طرف و از طرف دیگر نیاز به رشد و توسعه بازار سرمایه و اقتصادی، نیاز به طراحی ابزارهای تأمین مالی و مدیریت ریسک را افزایش داده است. تامین مالی و شیوه‌های نوین سرمایه‌گذاری ازجمله راه‌هایی هستند که می‌توانند زمینه گسترش بخش‌های دارای...

مدیریت و تحلیل ریسک

تحولات عمده در محیط کسب و کار، مثل جهانی شدن کسب و کار و سرعت بالای تغییرات در فناوری، باعث افزایش رقابت و دشواری مدیریت در سازمانها گردیده است. در محیط کسب و کار امروز، مدیریت و کارکنان می بایست توانایی برخورد با روابط درونی و وابستگیهای مبهم و بغرنج میان فناوری، داده ها، وظایف، فعالیتها، فرایندها و افراد را دارا باشند. در چنین محیطهای پیچیده ای سازمانها نیازمند مدیرانی هستند که این پیچیدگیهای ذاتی را در زمان تصمیم گیریهای مهمشان لحاظ و تفکیک کنند. مدیریت ریسک مؤثر که بر مبنای یک اصول مفهومی معتبر قرار دارد، بخش مهمی از این فرایند تصمیم گیری را تشکیل می دهد. عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت ساز...

طراحی انواع ساختار تأمین مالی

تامین منابع مالى، یکى از مهم ترین وظایف هر سازمانی می باشد. منابع مالى جهت اجرای طرح های اقتصادی و پروژه ای، به صورت مختلف، قابل تأمین می باشند، اما همه آنها از خصوصیات درآمدهاى پایدار، برخوردار نیستند. پایدارى درآمدها، مستلزم آن است که اولاً این اقلام، از استمرار نسبى برخوردار باشند و ثانیا دستیابى به این درآمدها نباید شرایط کیفى سازمان را با مشکلات مالی مواجه نماید. این موسسه متناسب با نیاز مشتریان و با استفاده از بررسی های صورت گرفته و با تکیه بر روشها و تکنیکهای معتبر، خدمات طراحی تأمین مالی را به سازمانها می نماید. که به ارائه راهبردهای تامین منابع مالی پایدار برای سازمانها با تاکید بر سی...

مدلسازی رفتار بازارهای پولی و مالی

هدف از توسعه بازارهای مالی که غالب کشورهای در حال توسعه در دهه‌ های اخیر آن را دنبال کرده اند، تحرک بخشیدن به بازارهای مالی و بهبود کارایی استفاده از منابع مالی بوده است. تجربه بسیاری از کشورهای صنعتی نشان می دهد که بازارهای سرمایه این کشورها همپای رشد و توسعه اقتصادی آنها تکامل و گسترش یافته است که این امر به نوبه خود بر روند رشد بلندمدت آنها اثرات مثبتی داشته است. با آزاد سازی بازارهای مالی، در بلندمدت موجب افزایش کارایی سرمایه و کاهش نوسانات بازار سهام می گردد ولی در کوتاه مدت منجر به افزایش نوسانات در این بازارها می شود. در این راستا با توجه به اینکه اقتصاد ایران نیز در مسیر پیوستن به با...

ارزیابی استراتژیک و تصمیم گیری مالی

برنامه ریزی یک آرایش سیستماتیک از جزئیات است که برای اجرای استراتژی در ابتدای کار صورت می گیرد. می توان گفت که بودجه نقدی و پیش بینی سود بخش هایی از یک برنامه مالی هستند. برنامه ریزی مالی غالباً برای مشخص کردن مراحل ضروری برای رسیدن به اهداف خاص مورد استفاده قرار می گیرد. مدل های برنامه ریزی که ارتباطات را شبیه سازی می کنند، برای تجزیه و تحلیل به کار می روند ولی آنها یک استراتژی را شکل نمی دهند. معمولا وقتی در خصوص یک استراتژی مالی صحبت می شود منظور برنامه ای برای تخصیص منابع مالی است چنین استراتژی هایی در حقیقت برنامه استراتژی مالی چارچوبی برای رسیدن به اهداف مالی سازمان می باشد. در واقع استر...