مهندسی هوش مالی...

کلان داده مالی (BDF)

اهمیت اطلاعات در دنیای کسب و کار امروزی بر کسی پوشیده نیست. رهبران کسب و کار لازم است به اطلاعات در سازمان خود در عمل اهمیت داده و زیرساخت های لازم جهت همسوئی آن با استراتژی کسب و کار را فراهم نمایند. و با توجه به نقش حساس و با اهمیت امور مالی در سازمانها و نیاز به تهیه گزارشات جامع امور مالی جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیران بخش های مختلف یک سازمان بیش از هر زمانی نیاز به پیاده سازی زیر ساختهای سیستم امور مالی و ارتباط با سیستم های بخش های مختلف جهت استفاده بهینه و به موقع از اطلاعات و تحلیل آن ضروری می باشد. با توجه به اینکه گزارشات امور مالی سازمانها بایستی جامع، تفصیلی، دقیق و به موقع و ...

رایانش ابری مالی (CCF)

رایانش ابری (Cloud Computing ) به معنی توسعه و به‌کارگیری فناوری کامپیوتر بر مبنای اینترنت می باشد. سرویس های رایانش ابری این امکان را به سازمانها فراهم می آورد تا بتوانند نرم افزارهای کاربردی و با استفاده کاربران در نقاط مختلف در درون سازمانی یا برون سازمان بدون فاصله مکانی به صورت بر خط که قابل دسترسی با مرورگر وب می باشد، مورد استفاده قرار دهند. با توجه به نیاز به موقع به اطلاعات امور مالی و سایر اطلاعات مرتبط به بخش امور مالی، رایانش ابری می تواند ابزار بسیار مهمی برای سازمانها به حساب آید. این موسسه با استفاده از تکنیکهای نوین در کلاس جهانی خدمات نوینی در حوزه مهندسی هوش مالی برای اولین ب...

آنالیز بانکهای اطلاعاتی مالی (AFDB)

امروزه سازمانها از سیستم های مختلفی در امور مالی یا بخش های مرتبط با امور مالی مورد استفاده قرار می دهند و روز به روز اطلاعات و رویدادهای مالی مختلفی را در این سیستم ها ثبت و نگهداری می نمایند. اطلاعات ذخیره شده در کلیه سیستم های استفاده شده در سازمانها در پایگاه داده سیستم های مربوطه ذخیره می شوند. با توجه به اهمیت گزارشات امور مالی در برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم های دقیق در پیشبرد و توسعه سازمانها و تغییرات سریع در بازارها و محیط اقتصادی، این گزارشات باید به صورت جامع، تفصیل، دقیق و به موقع طراحی و در اختیار مدیران قرار گیرند. که با آنالیز یا داده کاوی بانک های اطلاعاتی می توان اطلاعات بسیار...

آنالیز بانک های اطلاعاتی مدیریتی (AMDB)

در دنیای بشدت رقابتی امروز، اطلاعات بعنوان یکی از فاکتورهای مهم و حیاتی برای مدیران می باشد. در نتیجه آنالیز ( داده کاوی) بانک های اطلاعاتی برای استخراج اطلاعات از درون انبوهی از داده‌ها می تواند اطلاعات بسیار مهمی با یکپارچه سازی و تحلیل داده ها برای مدیریت فراهم نماید. زیرا در بازارهای اقتصادی جهت توسعه و پیشبرد اهداف سازمان ها، اطلاعات تنها عامل جهت برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم برای مدیران می باشد و هرچقدر این اطلاعات جامع، دقیق و همه جانبه باشد، تصمیم گیری و برنامه ریزی مدیران دقیق تر و جامع تر خواهد بود و این عامل مهمی برای توسعه سازمانها می باشد. مدیران سازمانها همواره نیاز به تصمیم گیری د...

تصمیم گیری مبتنی بر داده (DDM)

جامعه جهانی در عصری به سر می برد که در آن اطلاعات و دانش را سرمایه اصلی و عامل اساسی رشد و توسعه یک جامعه می شناسد تا آنجا که ( دانایی ، توانایی است ) شعار اصلی این عصر است. اطلاعات، ابزار و عامل اساسی به کارگیری دانش در عصر حاضر است . گسترش چشمگیر فناوری‏ های نوین در عرصه رایانه و اطلاعات، تحولی عظیم را در روش ‏های کارکرد و نگرش افراد، سازمان‏ ها و دولت‏ ها ایجاد نموده است. و استفاده از فناوری اطلاعات می تواند نقش بسیار مهمی در ایجاد و شکل گیری ایده های نو و در نتیجه خلاقیت و نواوری و در سازمان ایفا کند. به دست آوردن بینش از داده جهت تصمیم گیری بهتر، یکی از اقدامات کلیدی و حیاتی برای هر کس...

داده کاوی سازمانها (DMO)

استفاده از فناوری اطلاعات در دنیای امروز، ضامن بقا و تداوم فعالیتهای یک سازمان است و بدون بهره مندی از آن نه تنها امکان استفاده از روش های نوین در سازمان فراهم نمی شود بلکه امکان رقابت با سازمان های دیگر نیز از میان خواهد رفت. در تعریف می توان داده کاوی را: کشف روشها و الگوهایی ویژه در پایگاه داده های بزرگ، برای هدایت تصمیم گیری در مورد آینده دانست. با توجه به اینکه سازمان ها، داده های تجاری بسیاری را در تصرف خود دارند و حجم زیادی از داده ها و اطلاعات را هر روز در بانک های اطلاعاتی شان جمع آوری می نمایند. می توانند با داده کاوی در بانک های اطلاعاتی و تحلیل داده ها، چالش کلیدی در تصمیم گیری تش...