حسابداری مالی...

حسابداری مالی

با توجه به عوامل محیطی و اقتصادی نیاز روز افزون سازمانها و صنایع به اطلاعات صحیح و به موقع حسابداری جهت بکارگیری در فرآیند تصمیم گیری مدیران بیش از پیش احساس می گردد. و حسابداری مالی اطلاعات مالی متنوعی را در اختیار استفاده کنندگان از این اطلاعات قرار می دهد که بایستی از ویژگی های خاصی برخوردار باشند تا در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرند. نکته حائز اهمیت این است که بخش عمده ای از اطلاعات سازمانها را اطلاعات امور مالی با توجه به اهمیت و نقش برجسته این قبیل اطلاعات در تصمیم گیری مدیران ، تشکیل می دهند. پیشرفت در تکنولوژی، تغییرات در قوانین و استانداردها، افزایش نیازهای مشتریان و تغییر...

حسابداری شرکتهای هلدینگ (شرکتهای گروه)

شرکت هلدینگ (شرکت مادر)، شرکتی است که با هدف اعمال کنترل و مدیریت بر شرکتهای تابعه در راستای اهداف کلی سازمانی می باشد که اکثریت سهام شرکتهای تابعه را در اختیار دارد. با توجه به نقش شرکت هلدینگ به عنوان ستاد فرماندهی شرکتهای تابعه خود بایستی نسبت به فرآیندهای کسب و کار و عملیات شرکتهای تابعه بینش وسیعی داشته باشد تا بتواند شرکتهای تحت فرمان خود را در مسیر ارزش آفرینی و هم افزایی به طور کامل هدایت و رهبری نماید. شرکت های هلدینگ با امکان استفاده از منابع بین شرکتهای تابعه و به اشتراک گذاشتن توانمندی ها و استعدادهای شرکتهای تابعه می توانند با توجه به ارتباطات هلدینگ با شرکتهای تابعه به انعطاف پذ...

حسابداری پیمانکاری

ارجاع طرحهای ساخت و ساز ابنیه، تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف کارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانکاران مختلف، انعقاد قراردادهای بلند مدت پیمانکاری برای اجرای طرحهای یاد شده و انجام دادن فعالیتهای ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط پیمانکاران، یکی از فعالیتهای عمده اقتصادی است که نیازمند روشهای مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعالیتهای مالی، تهیه و تنظیم گزارشهای درون سازمانی، اندازه گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورتهای مالی متناسب برای پیمانکاران و کارفرمایان است. که این امر نیاز به کارشناسان و متخصصان با تجربه و حرفه ای را می طلبد تا با تکیه بر تجربیات آنها پیمانکاران و کارفرمایان بتو...

تهیه صورت های مالی اساسی

نتایح حاصل از حسابداری هر سازمان در قالب گزارش مالی تحت عنوان صورتهای مالی اساسی فراهم می گردد که اولین گام و یکی از مهمترین معیارهای سنجش وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ هر سازمان می باشد. آنچه در تهیه صورت‌های مالی به عنوان هدف مطرح است، ارائه اطلاعاتی پیرامون وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری واحد تجاری به صورت خلاصه و طبقه بندی شده است به نحوی که برای غالب استفاده‌کنندگان از این گزارش‌ها در اتخاذ تصمیماتشان سودمند باشد. جهت ارائه‌ صورتهای‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌ یک‌ واحد تجاری‌ به منظور حصول‌ اطمینان‌ از قابلیت‌ مقایسه‌ با صورتهای‌ مالی‌ دوره‌های‌ قبل‌ آن‌ واحد و با ص...

تهیه صورت های مالی اساسی با استاندارد بین المللی

در طول سال های اخیر، بسیاری از کشورها به استفاده استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی تمایل پیدا کرده و با پذیرش این استانداردها سعی کرده اند گزارش های مالی را به گونه ای تهیه نمایند که با گزارش های دیگر کشورهای که از استانداردهای بین المللی استفاده می کنند، قابلیت مقایسه داشته باشد. وجود تفاوتها در نحوه گزارشگری مالی می تواند به عنوان یک محدودیت برای سرمایه گذاری و رقابت در عرصه بین المللی در رابطه با موقعیتهای بیشتر برای سرمایه گذاری قلمداد شود. دلیل اهمیت ارائه صورتهای مالی با استانداردهای بین المللی را می توان ایجاد یکپارچگی و یکسان سازی رویه های حسابداری و مقایسه پذیر بودن صورتهای مالی س...

تهیه صورتهای مالی تلفیقی

شرکت های هلدینگ (شرکت اصلی) برای برنامه ریزی تمام سطوح و عملی کردن این برنامه ریزی ها ناگزیر از کسب اطلاعات جامع و یکپارچه از اطلاعات مالی و اقتصادی خود و شرکت های تابعه هستند و بدون شک بدون در اختیار داشتن برآوردهای دقیق مالی و اقتصادی برنامه‌ریزی برای اهداف بلند مدت و کوتاه مدت در هیچ سازمانی امکان‌پذیر نمی باشد. با توجه به حساسیت در شرکت های هلدینگ جهت برنامه ریزی، کنترل و اتخاذ تصمیمات دقیق و به موقع و همچنین نقش شرکت هلدینگ به عنوان ستاد فرماندهی شرکتهای تابعه خود بایستی نسبت به فرآیندهای کسب و کار و عملیات شرکتهای تابعه بینش وسیعی داشته باشد تا بتواند شرکتهای تحت فرمان خود را در مسیر ارز...

پیاده سازی سیستم های مالی

با گسترش روز افزون نرم افزارهای مالی و نیاز ضروری سازمانها و شرکتها به سیستم های مالی در خصوص تسریع در انجام عملیات مالی از یک طرف و تنوع نرم افزارهای مالی از طرف دیگر، نیاز به کارشناسان متخصص و با تجربه در جهت ارائه مشاوره و راهکارهایی در راستای معرفی، پیاده سازی، پشتیبانی و آموزش نرم افزار مفید مالی جهت انجام دقیق و سریع عملیات مالی و تهیه گزارشات مفید و قابل اتکاء می باشد. سازمانها و بنگاه های اقتصادی جهت برنامه ریزی و اجرای دستور العمل ها، روشها و رویه های مالی به منظور ایجاد هماهنگی و انجام عملیات حسابداری مؤثر و کارا در واحدهای مختلف براساس استانداردهای تعیین شده اقدام به طراحی و پیاده س...

طراحی و اصلاح کدینگ حسابها

منظور از کدینگ، فرآیند شناسایی، طبقه بندی و کد گذاری حسابها می باشد. شناسایی شامل جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها به منظور شناخت ماهیت حسابها و افزایش آگاهی و شناخت موضوع کدینگ می باشد. در طبقه بندی، اقلام با استفاده از اطلاعات حاصل از فعالیت شناسایی بر اساس ویژگیهایشان سازماندهی می شوند. این ویژگیها در برگیرنده ماهیت حسابها، نوع فعالیت و ساختار حسابها می باشند. سرانجام در کد گذاری اطلاعات طبقه بندی شده حسابها در قالب علایمی به نام کد بیان می شوند و به این ترتیب فرآیند کدینگ کامل می شود. کدینگ حسابها زیر بنایی جهت شناسایی، ثبت و طبقه بندی حسابها می باشد که با طراحی دقیق کدینگ حسابها اس...

مدیریت و حسابداری امور مالیاتی

با توجه به اینکه 25 درصد سود خالص هر سازمان بایستی به عنوان مالیات به سازمان امور مالیاتی پرداخت گردد در این خصوص سازمان امور مالیاتی جهت رسیدگی به سود خالص هر سازمان از ابزارهای مختفی استفاده می نماید که یکی از این ابزارها اسناد و مدارک، گزارشات و همچنین صورتهای مالی اساسی سازمانها می باشد تا بتواند به تشخیص صحیح بودن سود خالص شرکتها اقدام نماید که در غیر اینصورت اقدام به علی الراس نمودن (تشخیص ممیز مالیاتی) درامد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سازمانها می نماید که در قانون جدید مالیاتی مبنای تشخیص مالیاتی به اظهار نظر مودیان مالیاتی (سازمانها و اشخاص) تغییر یافته است که مدیریت و حسابداری جه...

امور تصفیه و اصلاح حسابها

نظارت بر تصفیه و انحلال با توجه به تصریح اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر منصوب نمودن مدیران و ناظران تصفیه و نظارت بر شکل و محتوای امر تصفیه، مؤسسات حسابرسی می توانند با توجه به آشنایی با مسائل مالی و مالیاتی نسبت به نظارت بر امور تصفیه شامل اقدامات قانونی در مدت تصفیه، رعایت آئین نامه های ابلاغی سهامداران، اخذ مفاصا حساب مالیاتی و بیمه و انجام فرایند پروسه تصفیه اقدام نمایند. اصلاح حسابها مدیران و کارشناسان یک سازمان یا شرکت جهت ارائه گزارشات مالی به استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی و همچنین تصمیم گیری جهت ارائه و پیشبرد اهداف سازمان نیاز به گزارشات مالی دقیق و قابل اتکاء دارند. لذا...