مزایا و امکانات در نظر گرفته شده برای مدیران محترم و سازمانها

مزایا و امکانات در نظر گرفته شده برای مدیران محترم و سازمانها

تاریخ خبر :   1396/05/24

علاوه بر اینکه سازمانها، شرکتها، صنایع، مدیران، کارشناسان و سایر دانش پژوهان می توانند از دوره های تخصصی و حرفه ای و سمینارهای آموزشی تخصصی استفاده نمایند، می توانند از سایر مزایای در نظر گرفته شده به تفکیک برای سازمانها، مدیران، کارشناسان و سایر دانش پژوهان نیز بهره مند شوند. که علاقه مندان جهت کسب اطلاع بیشتر می توانند با کارشناسان مرکز آموزش تماس حاصل فرمایند. زیرا هدف از راه اندازی این مرکز، داشتن سهمی اندک در توسعه و پیشرفت پایدار صنایع، سازمانها و شرکتها و ارتقاء مهارتها و دانش تخصصی و حرفه ای مدیران، کارشناسان و سایر دانش پژوهان می باشد.

همچنین مدیران می توانند مسائل و سوالات خود را در ارتباط با موضوع دوره آموزشی علاوه بر مطرح کردن سوالات و مسائل خود در زمان برگزاری دوره آموزشی، می توانند حتی قبل از برگزاری دوره یا به مدت یک ماه بعد از برگزاری دوره آموزشی به این مرکز ارائه دهند و سوالات توسط کارشناسان و اساتید متخصص پاسخ داده شوده و به مدیران ارسال می گردد و در صورت نیاز مشاوره و راهنمایی در این خصوص صورت می گیرد.

همچنین مدیران محترم و کارشناسان گرامی می توانند با مراجعه به سایت های زیر، دوره ها و امکانات مرکز آموزش را مطالعه و یا با کارشناسان مرکز آموزش تماس حاصل نموده و با آنها مشاوره نمایند.

سایت مرکز آموزش های حرفه ای و تخصصی: www.tc.iaat.ir

سایت سمینارهای مرکز آموزش : www.stc.iaat.ir

سایت اصلی موسسه آئین ارقام تبریز : www.iaat.ir

تلگرام مرکز آموزش های حرفه ای : @tciaat

تلگرام موسسه آئین ارقام تبریز : @aeenargham

شماره تماس دفتر تحقیق و توسعه: 19- 04134753118 و 04134784136