طراحی و ارائه خدمات تخصصی برای اولین بار در ایران

طراحی و ارائه خدمات تخصصی برای اولین بار در ایران

تاریخ خبر :   1396/05/24

گروه مراکز موسسه آئین ارقام تبریز ، به عنوان موسسه ای پیشرو در ارائه خدمات نوین در راستای توسعه صنایع و سازمانها، جهت ارائه خدمات حرفه ای و تخصصی در حوزه های حسابرسی، حسابداری، مهندسی مالی، مهندسی صنایع، اقتصاد، مدیریت و توسعه راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین گسترش دانش حرفه ای و تخصصی در رشته های مختلف اقدام به تأسیس و راه اندازی 8 مرکز تخصصی در حوزه های مختلف با اتکاء به تیم حرفه ای و تخصصی خویش نموده است و اقدام به ارائه خدمات با کیفیت با عمل به راهبرد موسسه می نماید تا گامی مؤثر در جهت توسعه صنایع، سازمانها و همچنین گسترش فناوری و دانش حرفه ای و تخصصی بردارد.

این موسسه با عمل به رسالت خود در مسیر دستیابی به چشم انداز و راهبرد تعیین شده، علاوه بر خدمات تخصصی و حرفه ای، برای اولین بار در ایران خدمات حرفه ای و تخصصی ویژه ای را در چهار گروه خدماتی شامل: مهندسی هوش مالی، تحلیل و راهبرد صنایع و سازمانها و برخی از خدمات مشاوره امور مالی شامل نظارت بر امور مالی و ... و مهندسی مطالعات و توسعه بازار، برنامه ریزی، کارشناسی و طراحی نموده است و در حال ارائه این خدمات برای سازمانها، صنایع، شرکتها و سایر بنگاه های اقتصادی می باشد و همچنین این مرکز در حال راه اندازی مراکز تخصصی دیگری برای سازمانها و صنایع می باشد که با راه اندازی مراکز از طریق کانال های ارتباطی، اطلاع رسانی خواهد شد.