مبادله تفاهم همکاری با نهادهای تخصصی در راستای ارائه خدمات حرفه ای برای سازمانها

مبادله تفاهم همکاری با نهادهای تخصصی در راستای ارائه خدمات حرفه ای برای سازمانها

تاریخ خبر :   1396/05/24

گروه مراکز موسسه آئین ارقام تبریز جهت ارائه خدمات تخصصی و حرفه ای در راستای توسعه صنایع و سازمانها با 8 مرکز تخصصی و حرفه ای با نهادها و انجمن های تخصصی تفاهم همکاری را منعقد نموده است و در حال هماهنگی جهت ارتباطات و همکاری بیشتر با سایر نهادهای تخصصی و حرفه ای می باشد. زیرا این موسسه در نظر دارد با عمل به رسالت خود در مسیر دستیابی به چشم انداز و راهبرد تعیین شده، به عنوان موسسه ای پیشرو و برتر در سطح کشور و منطقه در راستای توسعه پایدار صنایع و سازمانها مطرح و همواره به ارائه خدمات نوین، حرفه ای، تخصصی و با کیفیت در کلاس جهانی بپردازد تا در توسعه و پیشرفتی پایدار در صنایع و سازمانها صورت گرفته و در رقابت های بین المللی همواره پیشرو باشند.