طراحی دوره های آموزشی تخصصی ویژه سازمانها، صنایع، مدیران و کارشناسان

طراحی دوره های آموزشی تخصصی ویژه سازمانها، صنایع، مدیران و کارشناسان

تاریخ خبر :   1396/05/24

با هدف ارائه دانش روز و نوین و استراتژی های مدیریتی به سازمان ها، صنایع، شرکتها، مدیران و کارشناسان جهت توسعه، پیشرفت و موفقیت و همچنین حل بحران ها و چالش ها یا توسعه طرح ها و پروژه ها و یا حل مشکلات و مسائل، دوره های کاربردی و اختصاصی که توسط کارشناسان خبره و اساتید برتر و متخصص دانشگاه برتر ایران و انجمن های حرفه ای، ویژه سازمانها، صنایع، مدیران و کارشناسان طراحی شده است.

این مرکز همواره به بررسی کارشناسی صنایع و سازمانها پرداخته و جهت ارائه خدمات کاربردی، تخصصی و حرفه ای ویژه سازمانها، صنایع، مدیران و کارشناسان این بخش، دوره های ویژه ای را طراحی می نماید. همچنین سازمانها، صنایع و مدیران می توانند جهت توسعه و پیشرفت سازمانی، دوره های مورد نیاز خود را به این مرکز اعلام نمایند تا این مرکز با بهره مندی از اساتید و کارشناسان مجرب و متخصص به طراحی دوره ها نموده و برای سازمان مربوطه برگزار نماید.

علاوه بر اینکه سازمانها، شرکتها، صنایع، مدیران و کارشناسان می توانند در دوره های تخصصی و حرفه ای ویژه صنایع، سازمانها، مدیران و کارشناسان این بخش شرکت نمایند، می توانند از مزایا و امکانات دیگری که برای این بخش در نظر گرفته شده است نیز بهره مند شوند. زیرا هدف از راه اندازی این مرکز، داشتن سهمی در توسعه و پیشرفت صنایع، سازمانها و شرکتها و ارتقاء مهارتهای حرفه ای و تخصصی مدیران و کارشناسان می باشد.