شروع ثبت نام در دوره MBA مدیریت مالی و DBA مهندسی مالی برای اولین بار در شمالغرب کشور

شروع ثبت نام در دوره MBA مدیریت مالی و DBA مهندسی مالی برای اولین بار در شمالغرب کشور

تاریخ خبر :   1396/05/24

شرایط کنونی اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی به گونه ای است که فعالیت و رقابت شرکت ها و سازمان ها به مراتب پیچیده تر و چالشی تر از گذشته شده و تجربه افراد، دارایی های مالی، و تخصص فنی ایشان به تنهایی نمی تواند گره گشای چالش های پیش رو باشد. و همچنین تجارت جهانی(WTO) و جهانی شدن بازارهای داخلی و افزایش رقابت پذیری، به نوبه خود می تواند تهدیدی جدی برای بسیاری از کسب و کارها و فرصتی فوق العاده برای مدیران آینده نگر باشد. کسب موفقیت و ماندگاری پایدار در چنین شرایطی موجب گردیده، مهارت افزایی حرفه ایی، بعنوان یک ضررورت جهت فعالیت بنگاه های اقتصادی تلقی شده و بدون شک، یکی از مهم ترین مولفه های موثر بر این فرآیند، آموزش های حرفه ایی بوده که در این خصوص دوره های آموزش حرفه ایی و تخصصی، تحت عنوان دوره مدیریت پیشرفته کسب و کار (Master of Business Administration) MBA و دوره مدیریت عالی کسب و کار (Doctor of Business Administration) DBA در سطح اجرایی و عالی، از تحولات بنیادین در آموزش مدیران، کارشناسان، فارغ التحصیلان و سایر دانش پژوهان می باشد.

رویکرد MBA به مسائل رویکردی کاربردی است نه پژوهشی و تحقیقاتی. در حقیقت تمرکز MBA روی یادگیری صرف دانش مدیریتی نیست و بیشتر روی بکارگیری دانش (علم کاربردی) برای حل مسائل محیط کسب و کار و بنگاه های اقتصادی تمرکز دارد. در این دوره دانش پژوهان به مفاهیم و ابزاری مجهز می شوند که قادر به حل مسائل مدیریتی دنیای واقعی شوند. دوره MBA علم کاربردی در حوزه مدیریت برای کسانی است که می خواهند وارد بازار کار حرفه ای مدیریت و مشاوره مدیریت شده یا به عنوان کارآفرین مشغول به کار شوند و مسیر شغلی خود را تغییر یا بهبود دهند.

رویکرد DBAبه مدیریت فرآیندهای یک کسب و کار در سطح عالی سازمان شامل می شود. دوره عالی مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA که یک سطح بالاتر از دوره MBA است به منظور آموزش و توانمندسازی مدیران و کارشناسان مستعد و شایسته کشور جهت مدیریت حرفه ای در راستای توسعه و گسترش فعالیت های سازمانها، صنایع، شرکتها و سایر بنگاهای اقتصادی چه در بخشهای مختلف خصوصی و چه در بخش های مختلف دولتی می باشد. در واقع این دوره با رویکردی عمل گرایانه (Pragmatist) از یک سو و فعالیت هایی پژوهش محور (Research Oriented) از سوی دیگر، یادگیری آموزش ها بصورت اجرایی و کاربردی را فراهم ساخت و با توجه به پرداختن به روش های نوین مدیریت و همچنین تلفیق آن با روش های بومی کشور از طریق برگزاری سمینارهای کاربردی، انجام کار گروهی، اجرای طرح های اجرایی و همچنین پژوهش های محوری، مدیران و کارشناسان را توانمند وحرفه ای ساخته تا در بازار رقابتی و حرفه ای، همواره بهترین باشند.

دوره DBA منافع زیر را برای مدیران و کارشناسان فراهم می نماید:

1) کسب مهارت در روش های تحقیق کاربردی در راستای توسعه کسب و کار
2) به کارگیری شیوه های تفکر بحرانی در سطح پیشرفته و کسب مهارت های ادراکی و تحلیلی
3) کسب مهارتهای تصمیم گیری و تصمیم سازی در سطوح پیشرفته و همچنین دانش عمیق درزمینه مطالعات نظری و کاربردی
4) توانایی بررسی چالش ها و فرصت های موجود در عرصه کسب و کار و ارائه راهکارهای کاربردی مدیریت
5) توانایی تصمیم گیری در محیط های پیچیده از طریق یکپارچه سازی نظریه ها،بینش ها و دانش کاربردی
6) تجزیه و تحلیل روابط موجود میان کسب و کار و مسائل اجتماعی و بین المللی
7) کشف راه حل های نوین و کاربردی جهت حل مسائل سازمانی
8) کشف پاسخی جهت چگونگی تبدیل فرصت ها و چالش های محیط به موفقیت های سازمانی
9) ایجاد یک شبکه ارتباطی قوی با سایرمدیران حرفه ای کسب و کار