تحلیل کسب و کار - بازار

تحلیل کسب و کار - بازار


امروزه دنیای کسب و کار بیش از پیش پیچیده تر می شود و دلیل این پیچیدگی تنها به خاطر پیشرفت علوم و فناوری نمی باشد بلکه بخشی از آن به دلیل افزایش تعداد پارامترهای تأثیرگذار بر یک مسئله می‌باشد. بنابر تعریف استاندارد پیکرده دانش تحلیل کسب و کار (BABOK®)، تحلیل کسب و کار: انجام فعالیت های موردنیاز در شناسایی، مدیریت، برنامه ریزی، تحلیل و اعتبارسنجی نیازمندی های یک سازمان و ارائه راه حل مناسب جهت دستیابی سازمان به اهدف تعیین شده می باشد امروزه تحلیل کسب و کار نقش به سزایی در برنامه‌ریزی استراتژیک، شناخت ریسک‌ها و تبین روش‌ها و راهکارهای نوین در سازمان ها دارد. این موسسه با توجه به نیاز مدیران به گزارشات تحلیل کسب و کار – بازار اقدام به طراحی خدمات نوین برای اولین بار در ایران با استفاده از روشها و تکنیک های نوین و با بررسی های صورت گرفته در نحوه فعالیت ها و گزارشات ارائه شده با همکاری نهادها و انجمن های حرفه ای و تخصصی نموده است. تا مدیران با استفاده از گزارشاتی دقیق از تحلیل کسب و کار و بازار به صورت یکپارچه، بتوانند نیازهای کسب و کار ، مشتریان و ذینفعان را شناسایی و با ارائه راهکارهای لازم برای رفع نیازها و مشکلات موجود در کسب و کار تصمیات صحیح و به موقعی را اتخاذ نمایند. این گزارشات ، عامل کلیدی به عنوان پل ارتباطی میان بازار، مشتریان، ذینفعان و تیم ارائه راهکار در سازمان‌ها ایفا می‌کنند. تحلیل کسب و کار – بازار این امکان را به مدیران فراهم می آورد تا همواره کسب و کار خود را در راستای نیازهای مشتریان و بازار تحلیل و اقدام به تحلیل و شناسایی فرآیند کسب و کار خود نموده و مشکلات موجود در کسب و کار خود را رفع نمایند. زیرا مدیران موظفند در عین حال که تعادل سازمان خود را حفظ می نمایند، همگام با آخرین تغییرات و تحولاتی که در محیط کسب وکار رخ می دهد تغییرات لازم را در سازمان خود بوجود آورند و از جدید ترین روشها و شیوه های انجام کار در اداره امور سازمان خود بهره گیرند.

فرم درخواست یا مشاوره بیشتر در خصوص خدمت تحلیل کسب و کار - بازار

* این فیلدها ضروری هستند. .