حسابداری مالی

حسابداری مالی


با توجه به عوامل محیطی و اقتصادی نیاز روز افزون سازمانها و صنایع به اطلاعات صحیح و به موقع حسابداری جهت بکارگیری در فرآیند تصمیم گیری مدیران بیش از پیش احساس می گردد. و حسابداری مالی اطلاعات مالی متنوعی را در اختیار استفاده کنندگان از این اطلاعات قرار می دهد که بایستی از ویژگی های خاصی برخوردار باشند تا در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرند. نکته حائز اهمیت این است که بخش عمده ای از اطلاعات سازمانها را اطلاعات امور مالی با توجه به اهمیت و نقش برجسته این قبیل اطلاعات در تصمیم گیری مدیران ، تشکیل می دهند. پیشرفت در تکنولوژی، تغییرات در قوانین و استانداردها، افزایش نیازهای مشتریان و تغییرات محیطی و اقتصادی باعث تغییرات قابل ملاحظه ای در امور مالی سازمانها و شرکتها نموده است. و این عوامل باعث می شود که نقش حسابداری به عنوان فراهم کنندگان اطلاعات مالی با استفاده از استانداردهای حسابداری برای استفاده کنندگان بیشتر مشخص گردد. که این موسسه به ارائه خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداری مالی برای سازمانها و مدیران می نماید تا بتواند به پیاده سازی، اصلاح و بهبود ساختار حسابداری مالی در سازمانها اقدام نماید تا این سازمانها بتوانند به تهیه و بهره برداری از گزارشات حسابداری در حوزه های مختلف استفاده نمایند و از طرف دیگر با توجه به موانع و مشکلات متعدد در حوزه حسابداری از قبیل فعالیت اشخاص غیر متخصص و معرفی خدمات دفتر داری تحت عنوان حسابداری برای شرکتها، مدیران را با مشکلات زیادی مواجه و سازمانها را از دریافت گزارشات و خدمات حسابداری گمراه می نمایند و با توجه به اینکه مدیران غالباً نسبت به فرآیندهای تولید اطلاعات مالی آگاهی ندارند و نمی‌دانند آثار روشهای مختلف حسابداری بر ارقام تولید شده چیست. تکنیکهای محاسبه بهای تمام شده و تفاوت آنها با یکدیگر کدام است و تورم چگونه بر ارقام ترازنامه و سود و زیان شرکت اثر می‌گذارد. ارائه خدمات تخصصی در حوزه حسابداری مالی از خدمات پایه موسسه می باشد. که اگر چنین مشکلاتی وجود نداشت زمینه های پیشرفت بیشتری برای سازمانها از طریق اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع و متکی بر اطلاعات به جای اتخاذ تصمیمات شهودی و متکی بر تجربه شخصی، پدید می‌آمد.

فرم درخواست یا مشاوره بیشتر در خصوص خدمت حسابداری مالی

* این فیلدها ضروری هستند. .